Ordføreren vår er innstilt på at omsorgstjenesten må bruke pengene noe annerledes.

Hun vil ha mer til hjemmebasert tjeneste og mindre til institusjonsbasert omsorg. Dette har vi hørt før.

Jeg trodde at dette måtte være langsiktige planer hvor tilbudene for rehabilitering og den kommunale hjemmetjenesten måtte bygges ut. Hva er det nå i første omgang og for neste år de tenker kan kuttes i omsorgstjenesten?

Jeg går ut ifra at i den institusjonsbaserte omsorgen er det korttidsavdelingene som er dyrest for kommunen, der betaler pasientene eller brukerne minst.

Den velfungerende korttidsavdelingen i Moelv skal bort allerede i oktober dette år, har jeg sett antydet. Det heter så pent at den flytter til Brumunddal, men plasser blir jo redusert, både av de en har i Moelv og på Nes.

Nesten alt innen helsesektoren dreier seg om penger er det inntrykk en får. Liggetiden ved norske sykehus er kortvarig. Det medfører at pasienter oftere er i dårlig forfatning når de skrives ut, og presset på rehabilitering i hjemkommunen øker.

At det er penger å spare ved å satse på rehabilitering blir tydeligvis ikke forstått av Helse-Sør-Øst.

For å spare penger, legges hele tiden institusjoner for rehabilitering ned, den ene etter den andre.

Presset på kommunene øker og behovet for mer kompetanse stiger.

Kommunen må betale dyrt for pasienter som blir liggende over utskrivingsdato på sykehuset. Her har korttidsavdelinger vært en stor hjelp både for pasientene, hjemmene de tilhører, og for kommunene.

En kan derfor lure på hvorfor korttidsavdelingen i Moelv skal bort lenge før sykehjemmet rives for å bygge nytt sykehjem. Denne avdelingen flyttet jo inn etter at rehabiliteringsavdelingen flyttet til Brumunddal, og har bare enerom og store bad for rullestol og ellers vært velfungerende.

Jeg håper Ringsaker kommune skjermer helse omsorg mest mulig når de nå må kutte i budsjettet for neste år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00