Det sies at maktpersoner vil bygge minne om seg selv,

et stort monument langs en Mjøsaelv?

Her skal det reises i stål, plast, glass og betong,

en møteplass for Innlandets syke som kan sees helt til Sogn.

Det hender at maktens elite tror livet kun består av profitt,

da blir helse, omsorg og velferd ubetydelig økonomisk dritt.

Da lurer jeg på hva et hjerteløst hode forstår,

når Innlandets syke skal pendle til Moelv i fremtiden vår?

For unge, gamle, syke og friske som i Innlandet bor,

vern om det sykehus som gav liv til din søster og bror.

La sykehus bygges der folket bor og vil sammen leve,

gi makten tilbake til folket,-det er de som skal streve.

Et helseforetak fylt opp med profittsøkende økonomer,

snur velvillige politikere til hodeløse hjerte-gnomer.

La folk få bestemme hvor fremtidens sykehus skal bygges,

ta vare på det som er,- la Innlandets fremtid trygges.