«30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus» er en kvalitetsindikator for norske sykehus. Sannsynligheten for overlevelse etter utskrivelse er gradvis forbedret over flere år. Dersom et sykehus scorer lavere enn forventet over tid, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak.

Rapporten for årene 2020 og 2021 ble publisert av FHI i mars. Rapporten bygger på data-uttrekk fra ulike registre. Forskjeller kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Ulik kodepraksis, datakvalitet og funksjonsfordeling mellom ulike sykehus er blant faktorene som spiller inn.

Les også

Enda en bekreftelse på hvor lite faglig basert vedtaket om å bygge sykehus i Moelv er

Disse forbeholdene må ha gått Einar Busterud hus forbi, da han i innspurten på valgkampen fikk det for seg å skrive leserinnlegget «Hamar sykehus lever – og leverer». Freidig nok påstår han at «HSØ har nylig offentliggjort statistikken» og nærmest bruser over av stolthet over å formidle at best av alle sykehus i HSØ er Hamar. Han passer også på å legge til at Gjøvik er aller sist i SIHF.

Videre konkluderer han med at rapporten er en bekreftelse på hvor lite faglig basert vedtaket om Mjøssykehuset på Moelv er.

Det er skuffende at Busterud igjen går ut og villeder befolkningen i sykehussaken på denne måten, skjønt helt overraskende er det desverre ikke. Forhåpentligvis vil hans etterfølger Vigdis Stensby ikke videreføre denne arven etter Busterud.

I grunn viser dette innlegget hvor lite innsikt Busterud har om sykehus, eller hvor mye han er villig til å fordreie sannheten i sin jakt på velgere. Ikke vet jeg om han mangler innsikt eller villeder bevisst. Dette er ikke ulikt hvordan han i årevis har forsøkt å villede hamarsinger og andre med sine mange utspill i sykehussaken, gjerne ved at utsagn er tatt ut av en større sammenheng.

Innlegget til Busterud må nok først og fremst ansees som et godt timet angrep på Ap i valgkampens sluttfase. Rapporten er tross alt 6 mnd gammel, men Busterud synes åpenbart at det nå var rette tiden til å skrive om den. Rapporten ble allerede før sommeren styrebehandlet i SIFH.

Ulik kodepraksis hadde nemlig medført feil i uttrekk av data ved Gjøvik. Dette medfører at overlevelsen ved Gjøvik blir beregnet som dårligere enn hva den skal.

Nye analyser kommer antagelig i løpet av høsten. Oppildnet av valgkampinnspurt flesker han i innlegget sitt til med et sitat fra 2020, tatt litt ut av kontekst og formidler at AP Innlandet mener at «det er viktig å legge Hamar dødt som alternativ for hovedsykehus».

Videre tar Busterud ikke hensyn til forbeholdene ved rapportens begrensninger. F.eks vil funksjonsdelingen i SIHF medføre at områdefunksjoner for Hamar medfører en stor andel planlagt kirurgi, mens Gjøvik har onkologi og hematologi som områdefunksjoner, med betydelig dårligere pasienter.

Ser man på 30 dagers overlevelse etter hjerneslag, finner vi i rapporten at Hamar sykehus gjør det signifikant dårligere enn referanseverdi. Jeg ser likevel ingen grunn til å betvile at pasientene får god behandling der.

Slagenheten på Hamar fikk tross alt så sent som i 2019 utmerkelsen «Årets slagenhet». Det er likevel et interessant spørsmål om overlevelsen kunne ha blitt bedre med et samlet tverrfaglig miljø som også omfatter nevrologisk avdeling og muligheter for trombektomi, slik vi kan få i Mjøssykehuset om noen år.

Et annet relevant spørsmål i denne saken er om statistikken faktisk sier mest om kvalitet på sykehus eller andre forhold. SIHF kommer ut med signifikant lavere overlevelse enn referanseverdien. Et årsak kan være at befolkningen vår er eldre enn i andre fylker, en annen kan være fastlegekrisen.

En norsk studie fra 2021 viser at pasienter som har blitt fulgt av samme fastlege over år har mindre sannsynlighet for å bli innlagt akutt på sykehus og har signifikant lavere dødsrisiko, enn de som har hatt samme fastlege under et år. Sett i lys av dette kan faktisk dårlig fastlegedekning bidra til dårligere overlevelsestall i SIHF og spesielt på Gjøvik, Lillehammer og Elverum.

Det er skuffende at Busterud igjen går ut og villeder befolkningen i sykehussaken på denne måten, skjønt helt overraskende er det desverre ikke. Forhåpentligvis vil hans etterfølger Vigdis Stensby ikke videreføre denne arven etter Busterud.