Høyres Hanne A. Velure skriver i et innlegg helt misvisende at egenregi i bussbransjen i Innlandet vil skvise ut lokale bedrifter.

Dette er feil. Også når det offentlige driver kollektivtransporten med et eget busselskap kommer det til å være rom for fylket til å direkte tildele ruter i distriktene til lokale busselskap. Det gjelder ruter under terskelverdien i EUs kollektivtransportforordning.

Når vi ser på busselskapene som kjører buss i Innlandet i dag har de minste kontraktene gått til Torpa Bilruter AS, Lesja Innkjøpslag AL, Etnedal Bilruter AS og Snertingdal Auto AS.

Alle disse rutene kan direkte tildeles i tråd med EUs kollektivtransportforordning. Sannsynligvis gjelder det også rutene som Ringebu Bilruter AS kjører i Midt-Gudbrandsdalen.

Men det stemmer at noen skal skvises ut. De to siste operatørene i bussbransjen i Innlandet er Vy Buss og Trønderbilene.
Det er disse anbudene bussdrift i egenregi først og fremst skal erstatte. Det er disse store kontraktene som de lokale selskapene uansett er for små til å vinne. Vy buss er eid av staten gjennom det som en gang het NSB. Hva med Trønderbilene? Du tenker kanskje vi skal nordover?

Trønderbilene har flere ledd med eiere som igjen var eid av det svenske selskapet Karlssonbuss. Karslonbuss ble i fjor kjøpt opp av det amerikanske oppkjøpsfondet CBRE Investment Management.

Busstransport er sterkt subsidiert av fylket, uansett hvem som kjører rutene.

Skattebetalerne i Innlandet bør kanskje heve et øyebryn når overskuddet fra å kjøre buss i fylket vårt går til et selskap registrert på New York-børsen. De har muligheter til å investere i hele verden, men mener altså at busstransport i Innlandet er et bra sted å hente ut overskudd.

Skattebetalerne i Innlandet bør kanskje heve et øyebryn når overskuddet fra å kjøre buss i fylket vårt går til et selskap registrert på New York-børsen.

Anders Kollmar-Dæhlin, Yrkesseksjonsleder Samferdsel og teknisk, Fagforbundet Innlandet

For oss betyr det at pengene går over Atlanteren. Isteden kunne pengene vært brukt til

  • Enda bedre kollektivtilbud
  • Lavere utgifter for fylkeskommunene
  • Bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte

Bedre bruk av offentlige midler er bare en av flere viktige grunner til at vi mener kollektivtrafikken må tas tilbake i egenregi.