Man skulle tro at en fylkesordførerkandidat ville se seg tjent med å framstå som en kandidat for hele Innlandet.

Det gjør Breen tydeligvis ikke, han framstår som kandidat for bare deler. Både geografisk og for det mindretall av befolkningen som i følge alle meningsmålinger ønsker løsningen med akuttsykehus i Moelv og Lillehammer.

La meg minne Breen på serien av løftebrudd hans eget parti Arbeiderpartiet, har kommet med overfor befolkningen i Hamar-området (senere også Sør-Østerdal) i sykehussaken.

"Jens lover sykehus" (19. aug 2005), "Brustad lover sjukehus" (Helse og omsorgsminister Sylvia Brustad 13. jan 2006, gjentatt 31. mai 2007), "Lover nytt sjukehus i 2016" (Helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 7. feb 2009), "Vi skal oppfylle løftene" (statssekretær Mathiesen 6. nov 2010).

Alle sitatene er hentet fra HA. Og dessverre: Oppramsingen kunne vært gjort vesentlig lengre.

Årsaken til årevis med utredninger er kort og godt at et storsykehus i Moelv er en dårlig idè som ikke står seg i møtet med virkeligheten, og særlig når det andre akuttsykehuset ligger i Lillehammer. Derfor bruker man år på å utrede seg fram til en alternativ virkelighet.

Einar Busterud

Breen hevder at han taler pasientenes sak. Hva tilsier at Innlandets to akuttsykehus bør ligge i Moelv og Lillehammer av hensyn til pasientene?

Hvilken faglig utredning ligger bak den beslutningen? Svaret er ingen, dette er en ren "synsebeslutning". Selv den som ser et kart over Innlandet for første gang ville ikke funnet på å legge to akuttsykehus med tre mils avstand. Breen er fra Folldal, har vært fylkesråd i Hedmark og bør kjenne Innlandet bedre enn de fleste.

Mener han i fullt alvor at dette er en "balansert løsning øst-vest" som lå som en forutsetning for prosessen da siste runde ble dratt i gang?

I styresak 005-2019 fra Helse Sør-Øst står det at "Lokalisering i tilknytning til en by antas å gi positive effekter for rekruttering ". Det er ikke overraskende.

Det bilbaserte Sykehuset på Kalnes er av mange pekt på som et skrekkens eksempel på sykehusplassering der det ligger midt ute på et jorde utenfor Sarpsborg.

Et sykehus i Moelv vil være Kalnes i femte potens, en miljøbombe som vil medføre mellom 8 og 34 millioner kilometer med biltransport i følge HSØs egne utredninger.

COWI-rapportene fra 2020 slår fast at " Hamar peker seg ut som byen med størst rekrutteringsgrunnlag innenfor relativt kort reisevei når det gjelder akuttsykehuset" og videre at " sykehuset bør ligge så nær Hamar som mulig."

Asplans rapport fra 20. juni 2022 for Helse Sør-Øst er like tydelig: "Fremtidens innbyggere i Innlandet vil i stor grad bo i byene, og det er Hamar som ser ut til å få den sterkeste veksten. Å flytte arbeidsplasser ut av de fire byene for å plassere de ved Moelv vil svekke byene, og dermed hele Innlandet. "

Og videre: "Alternativet med nytt Mjøssykehus vil derfor være dårligere enn nullpluss-alternativet for regional utvikling av Mjøsregionen og for byene der."

Les også

Nå har pasientene ventet lenge nok

Klarere tale er det ikke mulig å få. Og de burde mane til ettertanke for en som vil bli fylkesordfører i et fylke som ligger i bunnsjiktet på de fleste statistikker.

To tusen ansatte har i Sykehuset Innlandets egen undersøkelse svart at de vurderer å slutte.

Den samme undersøkelsen viser at det viktigste for de ansatte er reiseveg og hverdagslogistikk. Asplans rapport viser at 75% av de ansatte i dag har under 15 minutter til jobb, i Moelv smått dramatiske 6%.

I 2035 vil 60% av befolkningsøkningen i Innlandet skje i kommunene Elverum, Hamar, Løten og Stange. Tror Breen dette vil ha betydning for rekruttering og dermed pasienttilbudet til et sykehus i Moelv?

"Nå har vi utredet så mange runder gjennom så mange år at folk har mistet trua på politikk" sa Breen på Aps landsmøte.

Og treffer spikeren bedre enn han antakelig er klar over. Det er utredet gjennom mange år, men konklusjonene fra eksterne utredere blir systematisk ignorert av sykehuset.

I stedet "utredes" det internt i Sykehuset Innlandet etter samme prinsipp som i NRKs gode, gamle "Ti i skuddet"; med mentometerknapper hvor postnummer er viktigste faktor bak flertall og mindretall.

Årsaken til at det ikke for lengst er tatt en beslutning om Moelv er ganske enkel: De faglige argumentene når det gjelder rekruttering, miljø, risiko osv tilsier en annen plassering.

Årsaken til årevis med utredninger er kort og godt at et storsykehus i Moelv er en dårlig idè som ikke står seg i møtet med virkeligheten, og særlig når det andre akuttsykehuset ligger i Lillehammer. Derfor bruker man år på å utrede seg fram til en alternativ virkelighet.

Det er helt riktig som Breen sier; dette handler nå om politikk, ikke pasienter.

Og som politiker ønsker han en løsning som favoriserer en del av Innlandet innbyggere og pasienter på bekostning av en annen. Og på bekostning av samfunnsutviklingen i Innlandet som helhet. Det er synd, og det synes nok en stor del av velgerne også.