Det er langt fra Hamar til Gudbrandsdalen og det synes derfor nødvendig å opplyse Godager om at det bor mennesker der også. For ordens skyld, det bor også mennesker i Valdres og på Hadeland.

Også i gamle Hedmark bor det mennesker, men med god tilgang til sykehus: Tynset, Kongsvinger, Elverum og også det fremtidige Mjøssykehuset i Moelv.

Konklusjonene om at Sanderud geografisk befinner seg i opptaksområdets ytterste utkant og at opptaksområdets befolkningsmessige tyngdepunkt ligger nord for Mjøssykehuset står seg fortsatt. Demografiforståelsen med tilhørende befolkningstyngdepunkt har for øvrig stor støtte i mange innlegg på nett og i lokale aviser.