Hvis HamKam havner på fjerde plass i Eliteserien - det er lov å håpe! - hvor mange vil da si at: «Dette er bare tull, tabellen er feil! Kamma er håpløst dårlige, og dessuten er norsk fotball elendig!»

Og ville noen av klubbens egne spillere karakterisert prestasjonen som «katastrofalt dårlig»??

Selvsagt ikke. De fleste ville sagt at fjerde plass i Eliteserien for et lag fra Hamar er en prestasjon, og ekstra sterk ettersom laget har vært blant de fem beste de siste fem sesongene. Og antakelig ville HA ryddet forsiden.

Det er trist å registrere at kvalitetene i Hamar-skolen, en kvalitet som er skapt av innsatsen som legges ned hver dag av ansatte og elever i Hamar-skolen og gjennom mange år, får slik omtale.

Med skole er det tydeligvis annerledes. Hamar har ifølge Kommunebarometeret landets fjerde beste skole. I fjor var vi på tredje plass, året før det på femte blant landets 356 kommuner. I 2010 var Hamar nummer 199. Forbedringene og plasseringene er i all hovedsak de ansattes fortjeneste. Godt hjulpet av en systematisk satsing på forbedring av skolekvaliteten.

Sanna Sarromaa er ansatt i Hamarskolen, men er tydeligvis ikke fornøyd med verken egne eller lærerkollegenes prestasjoner, fjerdeplassen til tross.

Les også

Fra klasserommet ser jeg konturene av en katastrofe

Her feires plasseringen med eddik og ikke bløtkake. Noen konkrete forslag til hvordan man skal gjøre landets fjerde beste skole til landets beste ser jeg dessverre ikke at hun kommer med.

Det hadde vært både konstruktivt og interessant.

Kritikerne av Hamarskolens svært gode plassering i Kommunebarometet hadde stått seg på bruke fem minutter til å sette seg inn i hva Kommunebarometeret er og hva det faktisk måler.

Både elever, kolleger og HAs lesere hadde fortjent det. Når Sarromaa presterer å skrive at «når Busterud og hans mulige etterfølger Vigdis Stensby skriver at Hamar er fjerde best på skole, mener de trolig bare pengebruk» så tilsvarer det kunnskapsnivå 1 (laveste prestasjonsnivå i Kommunebarometeret) Pengebruk måles ikke i det hele tatt!

Så – for at HAs lesere skal vite hva Hamars topp-plassering faktisk er basert på: Kommunebarometeret er en omfattende og grundig nasjonal måling som rangerer alle norske kommuners virksomhet. Den består av 155 ulike nøkkeltall innenfor 12 ulike sektorer som summeres. Ikke alle sektorer teller like mye, og skole og helse teller mest. Totalt er Hamar på 12. plass blant kommunene i Norge.

Skolesektoren måles på følgende kriterier:

 • Snitt grunnskolepoeng siste fire år
 • Snitt grunnskolepoeng 10 trinn siste år
 • Andelen av kommunens elever som fullfører videregående
 • Andel elever på laveste mestringsnivå på 5. trinn siste fire år
 • Andel elever på laveste mestringsnivå på 8. trinn siste fire år
 • Andel elever på laveste mestringsnivå på 9. trinn siste fire år
 • Andel lærere med kompetanse til å undervise i engelsk, norsk og matematikk på barne- og Ungdomsskole
 • Andel lærere som fyller kravet til undervisning i barne- og ungdomsskole
 • Elevtrivsel snitt siste fem år i 7. og 10. klasse
 • Fysisk aktivitet
 • Andel elever som får spesialundervisning på ulike trinn
 • Andel elever som får leksehjelp på ulike trinn.

Som sagt: Pengebruk teller ikke overhodet. Det er faglige prestasjoner og resultatene av møtet mellom lærer,,elev og skole som er måleparametrene.

Kommunebarometeret er ikke eksakt vitenskap, det er ikke en fotballtabell heller. Men når Bodø-Glimt topper serien år etter år så er det rimelig å anta at laget er blant de beste i Norge.

Og når Hamar-skolen ligger på topp fem over tid så er det også rimelig å anta at den er blant landets beste på det som måles.

Det betyr selvsagt ikke at den ikke skal endres eller forbedres, heller ikke at Hamar-skolen er like god på alt eller på fjerde plass i Europa. Derfor brukes barometeret som et hjelpemiddel til å bli bedre. Vi ser for eksempel nå at koronaen har økt forskjellene i leseferdighet både på Hamar og i Norge. Vi må se på total skjermbruk på skole og hjemme. Vi bør bruke mer tid på fysisk aktivitet, for å nevne noe.

«Tomme tønner ramler mest» heter det. Sarromaa avkrefter i alle fall ikke regelen.

Hvis målet var store overskrifter rikelig illustrert med egne fotos, så var jo dette vellykket. Som innspill til en kunnskapsbasert debatt om kvaliteten på Hamar-skolen står det rett og slett til stryk.

Det er trist å registrere at kvalitetene i Hamar-skolen, en kvalitet som er skapt av innsatsen som legges ned hver dag av ansatte og elever i Hamar-skolen og gjennom mange år, får slik omtale.