Foretaksmodellen skulle tvinge sykehussektoren til å tenke som økonomer i stedet for tjenesteytere av helse. Likevel nekter pasienter flest å oppføre seg som noe annet enn det de er: Mennesker som er syke eller i en tilstand der de trenger pleie, behandling og oppfølging.

Året da Sykehuset Innlandet skulle gå med 40 millioner i overskudd, styrer foretaket i stedet mot et ekstra handikap for nyetablering. Torsdag legger administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard fram historisk dårlige tall.

Sett med økonomers øyne må dette være fullstendig irrasjonelt. Når gulroten er en helt ny struktur med bedre organisering som skaper mer solide fagmiljøer og tryggere behandling for alle involverte - hvorfor putter ikke divisjonene mer penger på sparegrisen, begrenser aktiviteten og tar tidlig juleferie?

Divisjon Gjøvik-Lillehammer fortjener virkelig ikke gaver under treet i år, når de så langt ligger an til å bruke 160 millioner mer enn de fikk tildelt i budsjettet. Elverum-Hamar burde også sendes sultne til sengs, for de styrer mot 102 millioner i minus. Og hva med psykisk helsevern, kunne de ikke satt ut sperrebukker mot nye pasienter, ettersom de ligger 33 millioner etter årets målsetning?

Noe er alvorlig galt. Og det er virkelig ikke med pasientene.

Selv om norske helsemyndigheter later til å tro at de har gitt klare signaler om at det skal drives "lønnsomt" og vel så det, går det ikke. Når vaktlistene ikke går opp, må det leies inn vikarer, og da går lønnskostnadene opp. Hittil i 2022 har Sykehuset Innlandet leid inn vikarer for 91 millioner kroner, dobbelt så mye som de har råd til på budsjettet. Overtid og hjelp på ugunstige tider er som alle økonomer vet noe av det dyreste man gjør som arbeidsgiver.

Men i liv- og død-bransjen har man mindre handlingsrom enn i andre storbedrifter.

Den som har fulgt med i debatten om Mjøssykehuset, vil trolig ikke kjenne så mye som litt leamus i øyekroken over hvor det kniper verst: Rekruttering.

Til tross for at tiltak er satt i gang "på alle nivåer", sliter Sykehuset Innlandet med sykemeldinger, nyrekruttering og med å beholde ansatte og få dem over i ledige stillinger. Symptomene er svært bekymringsfulle.

Avhenger realisering av nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua av det som så langt er framlagt som krav til egenkapital for å få lån, trengs akutthjelp, og det meget snart. Med mindre helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) nå løser inn Hurdalsplattformens resept, dropper markedstenkningen og reduserer den innsatsstyrte finansieringen kraftig, er det ikke liv laga.