I HA 14.november, skriver tidligere pastor i Frikirken i Hamar, Øyvind Fjellestad, «Tanker etter Rosemarie Køhn». Han skriver positivt om hennes påvirkningskraft, men avslutter med noen betraktninger om hennes kirkesyn.
Og spør: «Er dette Guds kirke? Er dette en kirke som er basert på Bibelens ord?»

Jeg tillater meg å lese avslutningen hans vrangvillig, og oppfatter at han ikke egentlig er særlig undrende, men bruker den spørrende formen primært for å få fram at «Köhns kirke» ikke er Guds kirke, og ikke er basert på Bibelens ord.

Nå kan det vel ikke være overraskende at en pastor i en frikirke har et annet kirkesyn enn en representant for en folkekirke.
Det er jo en grunn til at en er i hver sin organisasjon. Men Fjellestad stiller to spørsmål som ikke har samme svar!

Det er forskjell på å spørre etter «Guds kirke» og etter «en kirke bygget på Bibelens ord». «Guds kirke» er det sanne, usynlige fellesskap av all verdens troende og er ikke innestengt i noen av verdens kirkesamfunn!

Derfor: NEI - Köhns kirke er ikke Guds kirke – i betydningen et fullkomment troende fellesskap. Men JA – Köhns kirke er så avgjort basert på Bibelens ord om nåde, fellesskap og kjærlighet!

En folkekirke har som oppdrag å favne bredt og gjøre som Paulus: forkynne, forkynne og forkynne! Og ikke sile ut hvilke tilhørere som er innenfor eller utenfor.
Folkekirkens oppgave er å nå alle mennesker med evangeliet – og så får menneskene selv sette eventuelle grenser eller takke nei til invitasjonen.

Folkekirken vil ta utgangspunkt i folks vanlige liv – og bidra til at folk opplever den glade overraskelsen: dette med Gud har med mitt liv å gjøre!

Leif Jørn Hvidsten, Hamar

Folkekirken vil ta utgangspunkt i folks vanlige liv – og bidra til at folk opplever den glade overraskelsen: dette med Gud har med mitt liv å gjøre!

Et av bibelversene biskop Köhn særlig likte å trekke fram, var engelens budskap julenatt: «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket!».

Dette så hun som en oppfordring om å tenke allment og universelt om kirkens oppdrag.

Og når en ser hvordan Jesus møtte menneskene, var det virkelig helt åpent- han både møtte og godtok slike som mange mente var uverdige og upassende å omgås.

Så mitt svar til Fjellestad må bli: Nei – ikke noen kirke er Guds sanne kirke. Men ja: biskop Köhns kirke er absolutt i pakt med Bibelens ord.