Hamar Arbeiderparti vil bevare småhusbebyggelsen i Briskeby, og deler bekymringen til beboerne der. Den massive fortettingen som har skjedd i Nygata 35 og 41 må ikke bli et eksempel til etterfølgelse. Vi støtter derfor kommunedirektørens innstilling til sentrumsplanen, der han skriver:

«Småhusbebyggelsen i Briskebyen har kvaliteter som vurderes som viktige å bevare, både som kulturmiljø og for å beholde hagebypreget med attraktive eneboligtomter for familier i sentrum.»

Briskebyen med sine mange smale gater og historiske småhus vil ikke tåle for stor utbygging. Områdets karakter med mye lys og åpenhet kan bli truet. En mørketid for Briskebyen må vi unngå.

Hamar Arbeiderparti sier ja til nybygg som passer inn i nærmiljøet. Rekkehus og flermannsboliger som det er stort behov for, kan bygges i større omfang på andre ledige tomter eller mindre utsatte boligstrøk i Hamar.