BBLs løfte til velgerne i 2019: «opprettholde dagens skolestruktur» og «gjennomføre nødvendig opprustning av skolene».

Medvirkningsprosessen fremstår som en skinnprosess. Konklusjonen var i realiteten allerede klar da saken skulle forberedes. Dagens politiske flertall har satt demokratiske prosesser til side.

Avmakt og stor skuffelse over manglende demokratisk prosess er det vi sitter tilbake med, vi som har engasjert oss i saken.

Måten det politiske flertallet har håndtert skolestruktursaken må gis strykkarakter. Det har vært fravær av en reell debatt, diskusjoner og prosess. Et mangelfullt kunnskapsgrunnlag, en svak økonomisk analyse, mangelfull utredning og null interesse for mulighetsrommet.

Mer kreves ikke for å kunne legge ned to av Hamars beste barneskoler som har de beste læringsmiljøene og de beste skolekulturene. Det ble som ønsket fra det politiske flertallet på forhånd.

Løy BBL bevisst til oss velgere i 2019? Hva kan vi i så fall gjøre, når det gjøres? Burde vi gjeninnføre straffelovens paragraf 105 som forbød politikere å lyve til sine velgere? Strafferammen for dette var inntil 3 år med hjemmesoning og bøter ved formildende omstendigheter.

Det enkleste ville vært å ikke gi dem fornyet tillit som folkevalgte. Vi kan ikke stemme på politikere som lyver til de som velger dem.

Erik Bye sa: Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener bør de finne seg noe annet å gjøre! Det første politikerne bør huske på når de våkner om morgenen er at de er valgt inn som folkets tjenere og ikke som folkets herrer!

Kjære folkevalgte i Hamar. Det er nå jobben begynner!