I forslaget til reguleringsplan for Hamar strandsone har ikke forslagsaktørene Bane NOR og Innlandet science park fanget situasjonen ved overgangen mellom vår by og vårt felles store rom, som strekker seg både til Nordsveodden, Helgøyas slake marker, Totens åser, Nessundets kirkespir og små og store fyrtårn de burde navigere etter.

De har fremmet forslag om en utbygging av et kontorkompleks som er ute av dette landskapets skala.

Bane NORs oppdrag ifølge dem selv er «å utvikle velfungerende knutepunkt og serviceanlegg for jernbanen med mål om at flere velger å bruke toget, samt å delfinansiere jernbanen».

Skal en science park med sine aktører være et serviceanlegg for jernbanen?

Skal Bane NOR definere størrelsen på knutepunktet Hamar og dets innhold og volum? Skal vi tåle utnyttelse som finansierer signalfeil og returstrømproblemer?

Skal vi akseptere at massiv samling rundt kaffe latte-kopper er en sterkere premiss enn folkehelse og identitetsskapende byggeri?

Når Bane NOR tramper inn i Hamars strandsone med minst skostørrelse 56, er jeg forundret over at alle innskyteres felleseie, Sparebankstiftelsen, går ut av sine gode, mer beskjedne sko – vanligvis lettbent og vennlig tråkket til for alle gode formåls berikelse.

Skal Bane NOR definere størrelsen på knutepunktet Hamar og dets innhold og volum? Skal vi tåle utnyttelse som finansierer signalfeil og returstrømproblemer?

Byentusiastene i Hamar v/ Kjell H. Bjørklund, Ida Kristin Lie, Einar Lund, Dagfinn Nyborg, Atle Ottesen, Anne Storbekken, Dag Tangen, Bjørg Eva Aasen, Byentusiaster, Hamar

Stiftelsen skal ta de velmenende skritt for folkelige og forståelig prosjekter. Å prøve seg i Bane NORs ambisiøse skrittlengde kan ikke være deres vei.

Og om så, finnes det flere aktører og områder innenfor et fattbart knutepunktomfang. Knutepunktet Hamar er ikke Bane NORs minimalistiske distanse fra togplattform til annen del av jernbanetomten.

La mange merknader komme Bane NOR for øre innen merknadsfristen for reguleringsforslaget for Hamar strandsone den 21. januar!