De mener at syklende skal ferdes på gåendes premisser i strandpromenaden, og foreslår heller en sykkelveg i skyggen av høye hus, rundt hushjørner og vekk fra Mjøsa.

Dette er dårlig byplanlegging, der man kaster bort en unik mulighet for å styrke ønsket transport i selve knutepunktet i byen.

Å legge til rette for sykling langs strandpromenaden burde være en selvfølge. Det er her folk vil sykle, og både Mjøstråkk og Pilegrimsruta for syklende følger stort sett stranda gjennom Hamar.

Det er naturligvis fordi det er attraktivt å være nær vannet i det store Mjøslandskapet. Sjøfronten er også den mest effektive ruta, fordi den ikke har alle konfliktene med kryssende trafikk.

Løsningen ved Hamar stasjon bør ses som en del av en mye større helhet, og i lys av hva som bidrar til at sykling blir mer attraktivt for flere.

Dagens løsning langs strendene i Hamar, der syklister og gående deler turveier og gang- og sykkelveier er ikke uten gnisninger.

Selv de mest saktesyklende skal på et tidspunkt forbi noen som går, og det skjer ofte med en viss grad av forvirring.

Ringer syklisten med klokka bytter den gående gjerne side, eller om syklisten passerer uten varsel, fører det ofte til at fotgjengeren skvetter. Legg til en hund i bånd i dette bildet, så skjønner du at det ikke alltid er så lett.

Statens vegvesen omtaler forholdet mellom gående og syklende i Sykkelhåndboka:

«Syklister bør om mulig ha egne anlegg adskilt fra gående i bystrøk og der hvor det ferdes mange gående og syklende. Dette er blant annet hensiktsmessig for å øke de gåendes trygghetsfølelse og bidra til god tilgjengelighet for alle. Det er viktig å ta hensyn til de gående i sykkelplanleggingen.»

Dette er klar tale fra fagmyndigheten på området.

Å bygge en strandpromenade uten egen sykkelvei er å invitere til konflikt mellom ulike brukere. Området mellom stasjonen og Mjøsa vil i framtida være det tettest befolka området i Hamar, og det vil være attraktivt å besøke.

Vi mener derfor Hamar kommune bør stille krav i reguleringsplanen for Hamar strandsone om at strandpromenaden skal ha en sykkelvei. Det er å vise omtanke for de gående, og for syklister som ønsker å følge Mjøsa gjennom Hamar.

Se også HAs oppslag om saken sist sommer.