I Stange er det full fyr blant omlag 1.000 turnusarbeidere. Tillitsvalgte i Fagforbundet, Sykepleierforbundet og tillitsvalgt på Stange helse- og omsorgssenter, er svært skuffet over arbeidsgiveren sin Stange kommune.

Hele bakgrunnen er innføring av såkalt tredelt ferie.

Tredelt ferieavvikling innebærer at arbeidsstedet deler sommerferien i tre tidsperioder i løpet av sommeren – fra 1. juni til slutten av august. Dette var vakt stor forargrelse hos yrkesgrupper blant oss som er av dem som oftest jobber når andre har fri. Julekvelder og 17. mai, påske og pinse også videre.

Det har vært mye snakk om rekruttering i debatten den siste tiden. Lærerne har for eksempel streiket og frykter for rekrutteringen til sitt yrke. Nå advarer også helsearbeidernes tillitsvalgte i Stange mot flukt fra yrket.

Er det noen som husker at vi reiste rundt og klappet for disse yrkesgruppene? Det er ikke så lenge siden.
Våren 2020 holdt vi på med det, for å holde motet oppe i en svært krevende pandemitid.
En tid som satte disse yrkesgruppene på store prøvelser, og som førte til stor slitasje.

Advarslene mot konsekvensene av for få hender i omsorgsyrker er ikke nye. Ei heller kommer de "kun" fra fagforeninger som kan mistenkes for å bruke det som brekkstang i forhandlinger.

I Norge mangler vi trolig i dag rundt 6 til 7.000 sykepleiere. I mai skrev Dagens medisin om de store rekrutteringsproblemene helsevirksomheter landet over sliter med. I samme artikkel kom det blant annet fram at det innen hele helse- og omsorgssektoren mangler rundt 15.000 personer.

I Norge må vi med andre ord legge oss ganske godt i selen for å løse bemanningsutfordringen i denne sektoren. Vi blir flere eldre i årene som kommer. Det kommer til å kreve hender og kompetanse.

I den konteksten kan Stange kommunes vedtak om en svært upopulær feriemodell for sine ansatte synes å være en real grøftekjøring.
Lønn alene er ikke alt; også øvrige vilkår samt muligheter for å leve et godt liv i krysningen mellom jobb og fritid er viktig for folk. Selvfølgelig er det viktig.

Med stor etterspørsel etter hender og arbeidskraft i sektoren, risikerer Stange nå å miste nettopp dette. Risikoen er stor for at de som kan, bytter jobb.

Våren 2020 reiste vi rundt og klappet for helsearbeiderne.
Det trengs mye mer enn applaus for å få kommende generasjoner til å velge å jobbe innen helse og omsorg.