Saken om videre drift av AO-senteret på Holo skal behandles i kommunestyret 21/12-2022.

Kommunestyret var på befaring på Holo på årets hittil kaldeste dag 14/12-2022.

Inne var det godt og varmt, og som en bemerket, «ingen istapper fra taket og ikke noe dugg på vinduene». Ingen trekk og ingen vond lukt.

Som kommunestyret kunne se er det mange romslige og fine rom tilpasset den aktuelle bruken, og flere spesialrom med pasientheis enn det som finnes på Parketten.

Vi kan ikke se hvor de bygningstekniske utfordringene Rådmannen beskriver er.

Politikerne har ikke fått riktige saksopplysninger.

Hovedbygningen på Holo har brannalarm, gode rømningsveier og kan evakueres på en trygg måte. Pr. nå er det fire -fem brukere som trenger hjelp for å komme ned trapper.

Det er rutiner på at personale fra de øvrige gruppene bistår ved rømning av hovedhuset.

Brannsikkerheten er god og 2. etg. i hovedbygningen kan brukes.

Brukermedvirkningen har vært mangelfull, og alle brukerne har ikke fått oppfylt sin lovmessige rett til å si sin mening, og til å medvirke. Kommunen skal vel følge loven??

…..men etter hva vi kjenner til vil de aller fleste fortsatt være på Holo.

John Arne Holmlund i HA skriver bra i sin lørdagskommentar 17/12-2022.

Vi er enige i alt, og dette handler virkelig om hvilke verdier vi som samfunn skal legge vekt på.

Veldig mye av det som står i saksfremlegget til Rådmannen er direkte feil, og det er mange påstander og argumenter er tilpasset en målsetting som ser ut til å være bestemt på forhånd.

……og tallene for brukere og dager er enda verre enn Holmlund skriver.

I dag er det 35 brukere på Holo og 38 brukere på Parketten.

I tillegg er det minst 12 nye søkere for neste år. I alt blir dette 85 brukere, kanskje flere.

(70 brukere totalt, som det står i saksfremlegget, stemmer ikke lengre.)

Med 45 dagplasser fordelt 85 brukere blir det bare 2,6 arbeidsdager pr. uke for hver bruker.

I dag har de fleste som bor i foreldrehjemmet 5 dager pr. uke, og de fleste av de som bor i bolig har 4 dager pr. uke. Regnestykket går ikke opp og kapasiteten blir for liten.

Det er opplagt et behov for både Holo og Parketten.

Det er en skrikende mangel på saklig grunnlag for å legge ned Holo, så hvor står vi da???

--Veldig nære julefeiringen ……og snart får vi høre både Musevisa og Julekveldsvisa om de tre vise menn og stjerna over huset der a Jordmor Matja bor.

--skapt av Alf Prøysen som mange i Ringsaker har et nært forhold til.

Vi har behov mange vise menn og kvinner.

De må bruke sin vurderingsevne, lytte til sin samvittighet og stemme riktig.

Vi fristes til å henge oss på Holmlunds avslutningstema, for et lite kontrollspørsmål kan kanskje være;

Hva ville`n Alf gjort??

Ville`n Alf lagt ned AO-senteret på Holo, med blomsteråker`n neri bakken, …..og samtidig bevilget flere millioner til sitt eget Prøysenhus??

Vi tviler på det, men, kunne man tenke seg et samarbeide mellom AO-senteret på Holo og Prøysenhuset?

Helt sikkert, om man legger vekk negative vibber og tenker «Vekst og utvikling» for alle!!

Med et lønnlig håp om en God jul og et godt nytt år!!... også for alle på Holo!!!