Det må være tøft for pasientene og deres pårørende å oppleve at Rune Støstad og Arbeiderpartiet fremstiller den behandlingen de har fått, f.eks. på Vangseter eller Fekjær, som et økonomisk tap for de offentlige sykehusene og sykehuset Innlandet.

Mange av de pasientene vi har møtt og som har valgt behandling gjennom fritt behandlingsvalg sier at de har fått livene sine tilbake. Det er en seier for den enkelte, for familien og for samfunnet vårt. Ikke et tap.

Vi tror Støstad også vet at mennesker som sliter med rusavhengighet og psykisk uhelse har store helseutfordringer og er blant de svakeste og sykeste pasientene våre. Den harde virkeligheten er at rusavhengige i Norge lever 20 år kortere.

Der vi synes Arbeiderpartiet svikter er når de ikke anerkjenner at fritt behandlingsvalg har gitt rusavhengige flere behandlingstilbud å velge mellom. Med den store fordelen det er med redusert ventetid og tilgang på flere og nye behandlingsmetoder.
Vi vet at for mennesker som sliter med rus- og alvorlig psykisk sykdom er valgfrihet og mangfold i tilbudet særlig viktig. Dette er tydelig beskrevet i evalueringen av fritt behandlingsvalg.

Arbeiderpartiet fremstiller det som om pasienter fortsatt skal få rik mulighet til selv å velge, til tross for at de fjerner fritt behandlingsvalg. Dessverre er det ikke riktig. De regionale helseforetakene sier stort sett at de ikke har behov for å kjøpe ekstra kapasitet nå gjennom anbud.

At de har ledig kapasitet selv til å foreta den behandlingen pasientene trenger og gjennom avtaler de allerede har med private. Hvis det stemmer, står vi fortsatt igjen med det som er den aller største utfordringen for mange med rus- og psykiske lidelser.

De trenger et større mangfold enn det de offentlige sykehusene kan tilby. De trenger friheten til selv å få velge blant flere steder og metoder. Det finnes ikke bare en kur og en behandling som kan gi dem livet tilbake. Derfor skulle vi ønske Støstad sto litt mer på pasientens side og ikke bare opptrer som en systemforsvarer.

Når en alkoholavhengig familiefar på 43 år får behandling på Vangseter, får han det dekket av det offentlige. Det skyldes ordningen med fritt behandlingsvalg. Før var Vangseter mer et tilbud for de med god økonomi eller de som hadde en bestemor som brukte sparepengene sine i ren desperasjon for å hjelpe barnebarnet sitt. Nå får helt vanlige mennesker plass på Vangseter, uten noen kostnad.

Høyre mener det er god forvaltning av skattepengene våre å sikre rask og god helsehjelp til mennesker som trenger det aller mest.
Det skjer i all hovedsak i den offentlige helsetjenesten hver eneste dag. Samtidig er det god norsk tradisjon for at private også bidrar med sin kapasitet og kompetanse for å løse våre felles oppgaver.

Når en alkoholavhengig familiefar på 43 år får behandling på Vangseter, får han det dekket av det offentlige. Det skyldes ordningen med fritt behandlingsvalg.

Kari-Anne Jønnes, Anna Molberg, Tone W. Trøen (H), stortingsrepresentanter

Derfor er hver eneste krone brukt til helsehjelp i det offentlige, på sykehus og i fritt behandlingsvalg, vel anvendte kroner.