søndag 21. april 2019

Send inn foreningsnytt

Har du et referat fra en forening eller et lag du mener vi bør skrive om?
Under spalten Foreningsnytt kan alle lag og foreninger i Hedmark få inn referat fra medlemsmøter, medlemsturer og årsmøter. Eneste forutsetning er at lag og foreninger selv skriver sitt referat, og sender det til HA.
Vi ber om at referatene ikke overstiger lengden på 2000 tegn.
Foreningsnytt trykkes i HAs papirutgave.
Tidsfrister
Frister for innlevering:
Onsdag–lørdag:   Klokka 12.00 – to dager før det skal på trykk.
Mandagsavisa:   Klokka 12.00 torsdag.
Tirsdagsavisa:   Klokka 12.00 fredag.