onsdag 14. november 2018

Send inn arrangement til HA-tavla

Vet du om et arrangement vi bør skrive om?
Bruk skjemaet nedenfor for å sende dette inn til HA-tavla. Du kan også kontakte oss på telefon 982 32 376 eller e-post tavla@h-a.no.
 
Du kan også sende kunngjøringen på SMS og MMS. Send hatavla til 1963. Tjenesten koster kr. 5,–
HA-tavla er Hedmarks største arrangementskalender. Her finner du omtale av anslagsvis 30.000 arrangement i løpet av et år. Omtale av alle arrangement er gratis!
Filformater for bilder:
Bilder må være lagret i JPG- eller PNG-format.
Frister for innlevering:
Onsdag–lørdag:   Klokka 10.00 – to dager før det skal på trykk.
Mandagsavisa:   Klokka 10.00 torsdag.
Tirsdagsavisa:   Klokka 10.00 fredag.