torsdag 21. februar 2019
Se bakomfilm fra øvingen
Legg det inn på HA-Tavla