Åpent brev til Statsråd Espen Barth Eide og statssekretær Kjersti Bjørnstad - KLD

I dag feirer de fleste 17. mai, men jeg skal ikke gratulere dere med dagen i dag, fordi dette er ikke en dag å feire. Det vi fikk meddelt i går avstedkommer følelser som slett ikke gir oss grunn til å glede oss over vårt påståtte demokrati.

Sorg, fortvilelse, oppgitthet og sinne preger alle oss som ønsker at en vill og mest mulig urørt natur skal være vår nasjons fremste varemerke. Slik er det dessverre ikke lenger.

Det har du, Espen Barth Eide og dine våpendragere arrogant og uforståelig sørget for. Pressen er ute og skriver at Staten har vunnet.

Dette er intet mindre enn skammelig, og du har satt en hel nasjon i forlegenhet.

Knut Sæther, Sosiolog og ulveverner, Bodø

Nei, Staten der er oss, og vi har ikke vunnet noe som helst. Vi har tapt! Nasjonen har tapt! Folket har tapt! Naturen har tapt! Ulven har tapt! Jeg regner med at dere er fornøyd nå.

Høyesterett har nok en gang, og med samme dommer som tidligere gitt sitt samtykke og sin blankofullmakt til at du kan påføre nasjonen et naturtap som folkeflertallet absolutt ikke ønsker.

Du har vist en total forakt for et rettssystem som man trodde var til for å beskytte oss alle fra maktovergrep fra nasjonens lovgivende-, utøvende og dømmende makt, gjennom din uforståelige maktarrogante nedslakting av et av vår naturs flotteste rovdyr.

Et rovdyr som har vært totalfredet siden 1973.

FNs nye naturavtale, med tittelen «Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework» skal sikre en snuoperasjon når det gjelder naturtap, og sette verden på rett spor gjennom restaurering.

Avtalen skal stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt.

En historisk avtale for å beskytte 30 prosent av verdens landområder og farvann innen 2030, som fikk deg til å uttale «Jeg er veldig glad, Mange var rørt da avtalen ble klubbet.»

Og videre: «Naturen har fått sin Parisavtale. På noen områder ble avtalen overraskende bra, på andre kunne den vært bedre. Men vi har fått en god avtale, og natur er nå løftet opp på samme status som klima. Det er historisk.»

Ja, si meg, statsråd, var du klar over hva du signerte på? Din adferd dagen etter at avtalen ble signert tyder ikke på det.

Da reiste du nemlig hjem og vedtok felling av tre hele ulverevirer i grensetraktene mot Sverige. Dette er ulverevirer som ligger innenfor den sona ulven gjennom rovviltforliket er tilstått spesiell beskyttelse. Akkurat så mye verdi la du altså i din signatur på COP15 møtet i Montreal, Barth Eide.

Dette er intet mindre enn skammelig, og du har satt en hel nasjon i forlegenhet. Du har heller ikke skaffet deg et spesielt vakkert ettermæle som ansvarlig statsråd for natur, klima og miljø.

På dagen i dag står mange flaggstenger nakne rundt om i landet. Ikke i protest, ikke som markering, men i ren sorg og fortvilelse over at den rovdyrpolitikken regjeringen fører er destruktiv og bryter med både folkeflertallet, nasjonalt lovverk og ratifiserte internasjonale avtaler.

Vi som setter pris på en vill og urørt natur har ingen ting å feire i dag. Flaggene er lagt i fryseren, bunadene pakket ned og flaggstengene står som sagt sørgelig nakne.

Å feire nasjonaldagen og Grunnloven, som du, ditt departement og dine våpendragere fra beitenæringa og jegerinteressene viser slik respektløs forakt for, er vi rovdyrvernere rett og slett ikke med på.

Nå har Høyesterett avsagt sin dom, så akkurat det løpet er kjørt nasjonalt. Men heldigvis finnes det internasjonale domstoler, og saken er så måte absolutt ikke lagt død. Dessuten er det fylkes- og kommunevalg til høsten. Merk deg det, Espen Barth Eide.