I det nye bygget, skal det bli 14 nye sykehjemsplasser og 28 nye omsorgsleiligheter med heldøgns tilsyn. Det nye senteret skal forbindes med Finsalsenteret med en gangkulvert, og benytte fasiliteter som kantine og kjøkken der.

Entreprenøren Eco Sør vant entreprisen, og har allerede startet med grunnarbeidene på tomta hvor det gamle Søsterhjemmet lå, men som nå er revet.

Viktig valgløfte

Det var en stolt ordfører Morten Aspeli som tok det symbolske spadestikket. Arbeiderpartiet hadde som sitt viktigste valgløfte å sørge for å øke sykehjemsdekningen.

- Utbyggingen vil føre til et bedre helhetlig tilbud med nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. De som trenger det, skal få hjelp på riktig nivå, sa ordføreren.

Fest for beboerne

Etter den enkle seremonien på byggeplassen, fikk beboere og ansatte på Finsalsenteret være med på å markere begivenheten i kantina, hvor Vangs egen trubadur Tor Karseth var invitert for å synge og spille, det ble en egen snorklipping og selvfølgelig hadde distriktsleder Olav Øverland bestilt tre store bløtkaker og for å feire begivenheten.