tirsdag 20. februar 2018
Odvar Nordli 1927 - 2018
NYHET Men kommunen får sine svakeste plasseringer innen kultur, sosialtjeneste og pleie og omsorg.