• STATSADVOKAT: Jo Christian Jordet.
  • FORSVARER: Hans-Jørgen Andersen.
  • BISTANDSADVOKAT: Jostein Løken.

En mann fra Vestfold er tiltalt for to voldtekter. Begge er grove voldtekter slik de er beskrevet i statsadvokat Jo Christian Jordets tiltale. Den ene av dem skal ha skjedd i en bil i nærheten av E6 på Espa sommeren 2014.

Ifølge tiltalen skal mannen ha sagt til kvinnen at han ikke ville kjøre henne hjem dersom hun ikke hadde sex med ham, og han skal også ha truet henne med at hun ville bli liggende igjen i skogen dersom hun ikke gjorde som han sa. Kvinnen skal ha blitt slått i ansiktet og dratt i håret, og tvunget til flere seksuelle handlinger.

Også den andre voldtekten, som skal ha skjedd i Bergen er av grov karakter.

TRAFF PÅ NETTET

Saken skal gå i Hedmarken tingrett i Hamar to dager i mai. Statsadvokat Jo Christian Jordet sier dette om forholdet mellom kvinnen og den tiltalte mannen:

– Tiltalte og fornærmede har ikke kjent hverandre særlig godt. De har truffet hverandre via digitale kanaler, sier statsadvokaten til HA.

– For ett tilfelle av voldtekt er strafferammen fengsel i inntil 10 år. Siden det her er snakk om flere tilfeller, er den teoretiske strafferammen 20 år, med 3 års minimumsstraff, opplyser statsadvokaten.

NEKTET SKYLD

Hans-Jørgen Andersen er forsvarer for den dobbelt voldtektstiltalte mannen.

– Jeg har ikke fått snakket med ham nå etter at tiltalen ble tatt ut, så jeg kan ikke kommentere hvordan han stiller seg til den. Men i løpet av politiets etterforsking har han nektet skyld for voldtekt. Detaljer rundt hva han forklarer kan jeg ikke gi før jeg har fått snakket nærmere med han om saken, sier Andersen til HA.

– SVÆRT TRAUMATISK

Advokat Jostein Løken er bistandsadvokat for kvinnen som anmeldte voldtekten på Espa.

– Hvordan opplever hun at saken nå skal opp i retten?

– Dette er en svært traumatisk sak for henne. Men hun er selvsagt glad for at politiet har funnet gjerningsmannen og for at han er tiltalt, sier Løken til HA. Han kommer til å kreve en økonomisk oppreisning til henne når saken kommer opp for tingretten.

Det kommer også advokat Tore M. Famestad til å gjøre på vegne av kvinnen fra Bergen som er offeret i den andre voldtekten mannen er tiltalt for.