HA satte gjennom flere saker i fjor høst fokus på at alvorlige straffesaker med vold og seksuelle overgrep hadde blitt liggende lenge hos politiet – opp til tre og fire år – før de til slutt havnet i retten. Nå er en ny voldssak blitt ført for domstolen som har ligget lenge urørt hos politiet i Hamar.

En mann fra Stange er dømt til 30 dagers fengsel for vold mot ei kvinne. Saken var ferdig etterforsket allerede i oktober 2015.

KASTET KAFFE

Voldssaken mannen nå er dømt for skriver seg fra mai i 2015. Han nekter straffskyld, men han er funnet skyldig og dømt av retten.

I en bolig i Ringsaker skal han flere ganger ha slått kvinnen med knyttet hånd og kastet kaffe i ansiktet hennes som følge av et sjalusiopplegg. Han ble anmeldt og siktet for vold mot kvinnen, de var på det tidspunktet samboere.

VILLE BØTELEGGE

Politiet har slitt med mange saker som er blitt gamle. Mange av dem er mindre alvorlige straffesaker, men så er det også noen – som denne – som er voldssaker som skal være prioritert.

I et forsøk på å få løst flere gamle saker prøvde politiet tidligere i vinter å ilegge mannen ei bot for voldsepisoden. Men mannen nektet å vedta, og dermed ble saken omgjort til tiltale og politiet måtte gå i retten med den likevel.

Hedmarken tingrett er kritisk til at denne saken skulle bli løst med bøteleggelse. «Da bot åpenbart er en vesentlig for mild reaksjon for en handling som dette, har retten ikke hensyntatt dette ved sin straffutmåling», skriver domstolen.

16 måneder liggetid

Ifølge dommen har saken ligget helt urørt hos politiet i 16 måneder før den til slutt gikk til retten for en avgjørelse. Mannen har fått litt strafferabatt og endt opp med 30 dagers fengsel.

«Det er opplyst at denne saken var ferdig etterforsket i oktober 2015 og at den etter dette har ligget hos påtalemyndigheten på grunn av stor arbeidsmengde der, fram til tiltale ble tatt ut 10. februar i år. Det innebærer en liggetid på 15–16 måneder», skriver retten og slår fast at politiet har brutt den europeiske menneskerettskonvensjonen i denne saken.

SYNLIGE TEGN PÅ VOLD

Legene som undersøkte kvinnen morgenen etter at hun var blitt slått, skriver i sin rapport at hun hadde synlige tegn til vold mot hodet. Kvinnen forklarer blant annet at hun ble slått med knyttneve mot panna.

Mannen har forklart at han tilfeldigvis kom borti henne da han rettet ut armen, men det er en forklaring retten ikke tror på.

«Slagene har vært harde og det er ingen tvil om at slik vold har stort skadepotensial», heter det i dommen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00