Det var i formiddag stengt for all trafikk mellom Stange og Tangen på grunn av en feil som hindret at togene få grønt lys.

Bane Nor satte umiddelbart i gang søk etter feilen, og litt før klokka 13 kunne de fortelle at togene igjen får grønt lys mello Hamar og Stange. Men det at togene i en periode ikke kunne kjøre som normalt, fører til forsinkelser.

Kjørte på rødt

To personer omkom i jernbaneulykker i 2016, viser nye tall fra Statens jernbanetilsyn. Tallene viser også at flere tog kjørte på rødt lys.

117 hendelser med passering av stoppsignaler ble registrert i 2016, mot 110 året før. Ingen av disse passeringene førte til sammenstøt mellom tog, melder Statens jernbanetilsyn (SJT).

Cirka halvparten av hendelsene skjedde i togtrafikk, både med godstog og persontog. Den andre halvparten skjedde ved anleggsarbeid og skifting – det vil si ved flytting av vogner inne på terminaler.

De foreløpige tallene viser at det skjedde 17 jernbaneulykker i 2016 på det nasjonale jernbanenettet. Ved fire andre hendelser er det fortsatt ikke konkludert om det kan defineres som jernbaneulykke. I 2015 var det endelige tallet 18. Ulykkene på det nasjonale nettet har ikke nødvendigvis ført til store materielle skader. Det defineres som en jernbaneulykke dersom et tog river en kjøreledning og det fører til stans i trafikken på den aktuelle strekningen i mer enn seks timer.

I fjor omkom to personer i jernbaneulykker. De omkom henholdsvis i jernbanesporet og på personovergang til plattform, ikke på planovergang. De to omkomne var ikke togpassasjerer eller ansatte på jernbanen, melder tilsynet.

På trikk- og T-banenettet er det bekreftet 11 ulykker i 2016, med i alt åtte personskader. Det endelige ulykkestallet for 2015 var ti.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00