Det er i morgentimene i dag skutt en ulv i Stor-Elvdal.

Kvota for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona er da slik at det fortsatt kan jaktes på en ulv etter at det i går ble gitt fellingstillatelse på to ulver utenfor ulvesona.

HA fikk først melding om at det var skutt to ulver i Rendalen, men dette var feil. Det riktige er at det er skutt en ulv og det er i Stor-Elvdal.

Stein Arne Brendryen i viltoppsynet bekrefter at det er skutt en ulv.

- Startet jakta på de to ulvene umiddelbart etter at det ble gitt klarsignal for jakt i går?

- Det vet jeg ikke sikkert, men jeg går ut i fra at jaktlaget har hatt kontroll på dyrene. Det er ikke lenge siden det ble sett ulv ved Glomma i Stor-Elvdal, og jegerne kjenner jo ruta de pleier å vandre så de har nok hatt kontroll på dem, sier Brendryen.

Skadepotensial

Bakgrunnen for torsdagens ulvefelling er at Miljødirektoratet onsdag ga tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark. Bakgrunnen er faren for skade på beitedyr i området.

– Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Totalt er det gitt tillatelse til å felle 20 ulver denne jaktsesongen, ti innenfor disse regionene. Fram til torsdagens felling i Stor-Elvdal, var åtte allerede skutt. Jakten fortsetter dermed på den siste ulven. Jaktsesongen varer fram til 31. mars.

I regionene som dekker Sør- og Midt-Norge er det gitt tillatelse til felling av til sammen ti ulver, men så langt er det bare felt to ulver i disse områdene.

Nye opplysninger

De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen, i de to regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. En av de ni ulvene som er skutt i dette området, ble felt i fjor sommer, men den blir likevel regnet med i kvoten. Denne ulven hadde angrepet sau.

I onsdagens vedtak skriver Miljødirektoratet at de trengte nye opplysninger for å vurdere en utvidelse av kvoten i disse regionene.

– Det har blitt dokumentert spor av en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen i mars måned, sist 21. mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars. Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket.

Ikke fare for bestanden

Direktoratet skriver videre at de vurderer at uttak av de nye ulvene ikke vil være til skade for bestandens overlevelse. Fellingsvedtaket gjelder utenfor ulvesonen og utenfor revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken.

Bestanden i regionene ligger over bestandsmålet som Stortinget har satt. Dermed er det de regionale rovviltnemndene som skal fastsette lisensfellingskvoter. Etter at Rovviltnemnda i Hedmark trakk seg fra sine verv, har Miljødirektoratet inntil videre overtatt forvaltningsmyndigheten for ulv i sonene 4 og 5.Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00