Torsdag formiddag var to gravemaskiner i full sving med å fjerne jordmasser fra området øst for Kåterudkrysset i Ottestad. Et stort antall lastebiler kjørte i skytteltrafikk for å frakte vekk tunge lass med jord, stein og grus.

En gulkledd arbeidskar fra Geoplan 3D forteller at man deler inn jorda i kategori «A» og «B». Det øverste A-laget består av 30 cm med god og fruktbar matjord som tas vare på. Det nederste B-laget består av grovere masse som fraktes vekk for å brukes til andre formål.

All matjord blir lagret på den eiendommen den hører til på. Bare i Ringsaker skal Dobloug Entreprenør grave opp 126.000 kvadratmeter permanent ervervet areal, i tillegg til 85.000 kvadratmeter som grunneierne får tilbakeført når byggingen er ferdig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00