Sveen informerer om dette i en pressemelding.

Han begrunner valget sitt med at han skal jobbe for en plass på Stortinget etter høstens stortingsvalg.

Sveen er nominert på Aps 4. plass i Hedmark.

Sveen skriver følgende i pressemeldingen:

"Jeg har i ettermiddag meddelt valgkomiteen i Hedmark Arbeiderparti at jeg ikke ønsker gjenvalg som fylkespartileder.

 Hedmark Ap har gitt meg mye tilitt og viktige politiske oppgaver. Jeg er fylkesrådsleder i fylket, og er nå nominert som 4.kandidat på vår stortingsvalgliste.

 Jeg er sterkt motivert for jobben for en plass på Stortinget. Samtidig har jeg en meget viktig oppgave som fylkesrådsleder i fylket. Jeg vil ha fult fokus på disse oppgavene framover, og de vil kreve min kapasitet fullt ut.

 Dette er bakgrunnen for at jeg har meddelt at jeg ikke ønsker gjenvalg på årsmøtet i mars."