Skjærstad inntok sjefskontoret på kaikanten i BoligPartners hovedkontor på Tjuvholmen 1. april i fjor.

Da hadde advokaten vært styreleder i ni år, men å lede selskapet fra dag til dag er noe annet, fikk hun erfare. Det har vært både travelt og intenst.

– Det har vært et utrolig spennende år på et lag med mange flinke folk, sier Skjærstad.

Milliarden passert

I 2016 ble det salgsrekord med 1.099 solgte hus og hytter, en vekst på 18 prosent fra 2015. Nå er regnskapet for 2016 gjort opp, og det viser at omsetningen har økt med 22 prosent til 1,31 milliarder kroner.

Driftsresultatet ble på 3,4 prosent eller 42,3 millioner kroner, mot 3,2 prosent i 2015 (36,5 millioner kroner). Skjærstad er godt fornøyd med resultatet.

– Ja, det er vi, men nå ønsker vi større fokus på bunnlinja. Det er viktig at BoligPartner har kapital for å kunne sikre framtidige tomteområder, sier Skjærstad.

Bygge i flere etasjer

BoligPartners nisje i det norske boligmarkedet, er småhus og eneboliger i tre.

Men nå har de også etablert et eget prosjektselskap hvor de utvikler hustyper i lavblokk og rekker på inntil fire etasjer. Det er for å ha tilbud også i byer hvor det er arealknapphet og ønske om fortetting.

– Det blir færre eplehager, og prosjektselskapet er en aktør hvor vi har større uregulerte tomter hvor man ønsker å bygge tettere, forklarer Skjærstad.

Hytte-boom

BoligPartner leverer også hytter, noe som virkelig har tatt av det siste året. I 2016 solgte selskapet 91 hytter, og startet å bygge 72. Der varsler Skjærstad er videre satsing.

– Birken-serien som den aktive familiehytta har virkelig slått an, sier Skjærstad, som kan fortelle at de så langt i år har solgt tre ganger så mange hytter som på samme tid i 2016. I året de har lagt bak seg har kompetanseutvikling stått sterkt i fokus. BoligPartner har bygd opp sitt egen boligakademi. Det er et kurssenter for skolering av ansatte fra hele landet i alle funksjoner.

– Da kommer de hit til Hamar for å gå på kurs, overnatter og spiser på serveringsstedene. Og tar med seg hyggelige Hamar-opplevelser hjem, sier Skjærstad.

– Hva blir det viktigste fokuset framover?

– Vi skal sikre lønnsom vekst med fokus på det som trengs for å møte morgendagens kunder og boligbehov, sier Skjærstad.