Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har gått gjennom helse- og omsorgsavdelingens drift og organisering for å se om det er nye måter å jobbe på.

Onsdag ble funnene i analysen presentert av rådgiver Rune Holbæk fra Agenda.

10 mill. å hente

Agenda konkluderer med at Hamar kommunes omsorgstjenester kan drives ti millioner kroner billigere, sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Enhetens budsjett er i 2017 på 611 millioner kroner.

Fokus til konsulentfirmaet har vært organisering og kvalitet. Agenda anbefaler overfor kommunen at de tre pleie- og omsorgsdistriktene Vang, sentrum og Hamar Vest avvikles til fordel for én ny avdeling for hjemmebaserte tjenester.

Nyttig blikk

Rapporten sendes nå på høring blant organisasjoner og brukerråd. Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen i Hamar kommune synes det er nyttig med et blikk utenfra på enheten.

Dersom alle anbefalingene blir iverksatt, er det snakk om en omfattende omorganisering.

– Nå skal vi drøfte dette utover høsten, og ha med de tillitsvalgtes organisasjoner. Uansett skal brukere og ansatte ivaretas på en god og forsvarlig måte, sier Galaaen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00