Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har gått gjennom helse- og omsorgsavdelingens drift og organisering for å se om det er nye måter å jobbe på.

Onsdag ble funnene i analysen presentert av rådgiver Rune Holbæk fra Agenda.

10 mill. å hente

Agenda konkluderer med at Hamar kommunes omsorgstjenester kan drives ti millioner kroner billigere, sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Enhetens budsjett er i 2017 på 611 millioner kroner.

Fokus til konsulentfirmaet har vært organisering og kvalitet. Agenda anbefaler overfor kommunen at de tre pleie- og omsorgsdistriktene Vang, sentrum og Hamar Vest avvikles til fordel for én ny avdeling for hjemmebaserte tjenester.

Nyttig blikk

Rapporten sendes nå på høring blant organisasjoner og brukerråd. Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen i Hamar kommune synes det er nyttig med et blikk utenfra på enheten.

Dersom alle anbefalingene blir iverksatt, er det snakk om en omfattende omorganisering.

– Nå skal vi drøfte dette utover høsten, og ha med de tillitsvalgtes organisasjoner. Uansett skal brukere og ansatte ivaretas på en god og forsvarlig måte, sier Galaaen.