• svær ulv: En av jegerne viser fram ulvens enorme tanngard og forteller at denne hannen fint tar livet av en voksen elg.

I tett snødrev kommer jegerne ut av skogen ved Tomsetra i Ringsakfjellet. To av dem sleper den svære og flotte hannulven i snøen fram til fjellvegen.

– Ulven falt for et velrettet skudd fra 60 meters hold. Fellingen skjedde helt «etter boka», konstaterer rovviltkontakt Olaf Tørudbakken i Statens Naturoppsyn (SNO).

Noen timer tidligere gikk alarmen i deler av jegermiljøet som deltar i lisensjakta vest for Glomma. Ferske spor var akkurat observert ved Prestsætra i Furnes allmenning, der det for tiden foregår tømmerhogst.

Ulven så på jegeren

– Jegeren fant sporene og fulgte dem nordover mot Endelausmyrene og Kjerkholtjernet. Ved tjernet fikk jegeren kontakt. Ulven stanset og så på jegeren før skuddet falt, forteller en av jegerne i jaktlaget til HA.

HAs reportasjeteam snakker med tilfredse jegere som stadig kikker bort på det enorme rovdyret.

– Denne hannulven er så svær at han fint nedlegger voksne elger, sier en av dem.

Ingen av jegerne ønsker å bli fotografert. Årsaken er åpenbar. I en sak med så harde fronter hagler truslene.

Lisensjakta over

Jegerne HA snakker med har vært ute på utallige ulvejakter basert på observasjoner og spor. Som regel vinner ulven.

Men i snøføyka på Endelausmyrene denne onsdagen i januar møter hannulven sin banemann.

– Sporene blåste nesten igjen på myrene, men de lot seg følge. I nysnøen satte ulven spor, forteller en av jegerne.

En mann fulgte ulven. Resten av jegerne rakk knapt å postere ut før jakta var over mellom Hamarseterhøgda og Prestsætra. Dermed er lisensjakta på ulv i «grønn sone» (vest for Glomma) over for denne gang.

Olaf Tørudbakken vet ikke om det blir åpnet for ny kvote vest for Glomma i 2017. Faktum er at de fire ulvene i fellingskvoten nå er tatt ut. Jakta er over vest for Glomma i Hedmark og Oppland.

Vil utvide kvoten

Ståle Sørensen i miljøvernavdelingen til fylkesmannen bekrefter at lisensjakta er over vest for Glomma-

– Men Løten og Vang beitelag kommer til å søke om ny lisenskvote på ulv fredag. Fylkesmannen er allerede varslet. Siden rovviltnemnda har lagt ned sitt arbeid, blir søknaden behandlet i miljødirektoratet, sier Sørensen.