I 2023 skal 15,8 km med nytt dobbeltspor mellom Kleverud og Sørli i Stange være klart for togtrafikk. Dermed vil det være ferdig utbygd dobbeltspor helt fra Oslo til Stange.

I den forbindelse skal det også bygges ny stasjon på Tangen, samt Norges lengste jernbanebru på 1.070 meter fra Espa til Tangenhalvøya.

Byggestart for jernbanen er satt til siste halvdel av 2018.

Togene på strekningen vil få en toppfart på inntil 250 km/t.