Stortinget vil behandle en lovendring om ulvejakt først 25. april, nesten en måned etter at fristen for lisensjakt er utløpt. Energi- og miljøkomiteen avgjorde tirsdag framdriften for behandlingen av lovforslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Det skal holdes en høring om de juridiske sidene 21. mars.

-Det blir nå ikke mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt, bekrefter saksordfører Eirik Milde (H) til Dagbladet.

Lureri

Senterpartilederen synes det er ille at det ikke vil bli felt noen flere ulv i år.

-Dette er lureri nok en gang, sier Trygve Slagsvold Vedum, og viser til at Helgesen tidligere i år endret rovviltforskriften og utvidet jaktperioden til 31. mars, uten at det i seg selv åpner for å felle flere ulv.

-Hvorfor gjorde regjeringen det? De mente tydeligvis ikke noe med det. De bare gjorde det for å få mindre kritikk i januar. De burde ha sagt at vi kommer ikke til å gjøre noen endringer som gir mer jakt, og tatt støyten der og da, sier Sp-lederen og anklager nok en gang Helgesen for å trenere Stortingets vedtak om hvor stor bestanden skal være.

Slagsvold Vedum mener det vil bli mer bråk om ulv, både gjennom beitesesongen i sommer og når det nærmer seg jaktsesongen neste vinter.

-Det blir mer yngling av ulv. Da må det skytes enda mer ulv neste år. Da kan konfliktnivået bli enda høyere, mener han.

Jan-Henrik Fredriksen i Frp ba i forrige uke om en hurtigbehandling av lovforslaget, i håp om å få en ny lov på plass før årets jaktsesong utløper. Men nå innser han at det ikke er mulig å få til.

-Det er ikke praktisk gjennomførbart. Jeg er veldig lei for det, sier han til NTB.

Også han skylder imidlertid på Helgesen, som han mener har gjort det umulig å få tatt ut det antall ulver som Stortinget har bedt om.

-Useriøst

En hurtigbehandling kunne betydd at Stortinget hadde fattet vedtak 28. mars.

-Vi kunne fått til tre dagers jakt. Det sier seg selv at det i prinsippet ville bli ganske useriøst, sier han.

Fredriksen tror ikke tirsdagens nyhet vil bli tatt godt imot blant dem som bor nær ulven.

-Men dersom man skulle komme til en endelig avklaring i april vil i hvert fall befolkningen innenfor ulvesonen vite hva de har å forholde seg til i fremtiden, tilføyer han.

Venstre sier nei

Høringen 21. mars kan blant annet gi svar på hvorvidt det må en endring i Naturmangfoldloven til, eller om det kan holde med en endring i forskriftene, ifølge Fredriksen.

Venstre har motsatt seg endringer i Naturmangfoldloven. Ifølge samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF, må de fire bli enige dersom denne skal endres i denne stortingsperioden.

-Derfor er det viktig å se om vi har mulighet til å gjøre dette uten å forandre loven, sier Fredriksen.

Han sier at arbeidet videre vil ta utgangspunkt i ulveforliket, som Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet står bak.

(©NTB)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00