Ulvene, som ble radiomerket, i vinter kan nå følges tett. 

Miljødirektoratet får opplysninger om hvor de radiomerkede ulvene beveger seg, og dette plottes nå inn på kart. På dette kartet kan du se hvor ulvene i Osdalsflokken og Slettåsrevirene har beveget seg fra midt i mars og ut måneden.

Fra 1. april er posisjoner innenfor ulvesonen og revirene skjermet for å beskytte ulvene for forstyrrelser i yngletiden. Kartet som nå er publisert er dermed det siste som publiseres i denne omgang.

I perioden 15. - 24. mars opptrådte de radiomerkede ulvene i Osdal- og Slettåsrevirene i hovedsak i samlet flokk. Noen ulver i flokken tar innimellom seg kortere turer på egen hånd før de går tilbake til flokken. En av valpene er på en lengre vandring vekk fra flokken sørover fra Osensjøen-området.

Merket ulver

Prisen for å feste sporingsradio på 14 ulver i Trysil ble en million kroner.

– På de fem dagene Statens naturoppsyn merket 14 ulv i Osdal- og Slettåsreviret, ble det brukt om lag en million kroner. De store kostnadene er helikopterbruk, sendere, bedøvelse og innleid personell, opplyser medierådgiver Dag Stian Husby i Miljødirektoratet til VG.

Det var svært gode forhold for ulveleting fra helikopter den uka merkingen fant sted. I tillegg var området åpent slik at det var lett å oppdage ulvene.

– Forholdene for merking var gode de fem aktive dagene vi har hatt hittil. Kostnaden per ulv kan stige hvis vi blir nødt til å jobbe under vanskeligere værforhold i fortsettelsen, sier Husby.

Direktoratet skriver på sin hjemmeside at det vil være aktuelt å radiomerke ulver i andre revir innenfor ulvesonen for å kartlegge vandringer til både lederpar og ungulver. 

Statens naturoppsyn vil radiomerke resten av ulvene i Slettåsreviret i Hedmark. I tillegg er det planer for å merke dyr i Letjenna- og Julussareviret.

Merkingen, som skjer på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, startet torsdag 12. januar. I løpet av få dager var hele Osdalsreviret på ni ulver og fem av ulvene i Slettåsreviret merket.

– Merking av hele flokker er utfordrende, og progresjonen har vært over all forventning. Dette er komplekse operasjoner hvor alt skal stemme både med værforhold og i arbeidet med å spore opp, bedøve og til slutt merke ulven, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn.

I oppdraget fra departementet bes Miljødirektoratet merke flere revirer i ulvesonen hvis det er mulig. Derfor har Statens naturoppsyn begynt å planlegge merking av Letjenna- og Julussareviret.

– Vi er snart tomme for sendere, og det er noen dagers ventetid på nye sendere. Det vil dermed sannsynligvis gå en uke eller to før vi kommer ordentlig i gang med dette arbeidet. Og igjen er vi avhengige av riktige værforhold, sier seksjonslederen. 


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00