Helge Vestheim kan nå bruke hytta langs Næra med god samvittighet.

Gruppelederen for Ringsaklista tok seg til rette på strandeiendommen langs Næra og ble avslørt. I møte med sine politiske kolleger la han seg flat.

Helge Vestheim kjøpte hytteeiendommen langs Næra i 2001. I løpet av 14 år bygde lokalpolitikerne på hytta to ganger for å legge inn vann og avløp, satte opp en platting, bygde et leskur, en steinbrygge og en trebrygge uten å søke om godkjenning.

I ettertid har Helge Vestheim erkjent at det var dumt ikke å søke om tillatelse.

– Du er nok inne på noe der, innrømmet Helge Vestheim i et HA-intervju 9. februar i fjor.

Seks dager senere justerte han dispensasjonssøknaden han hadde sendt til Ringsaker kommune: Vestheim hadde da bestemt seg for å rive brygga med påstøp og leskuret samt droppe søknaden om nytt båthus og en ytterligere utbygging av hytta.

Justeringene gjør at rådmann Jørn Strand er innstilt på å tilgi den ulovlige utbyggingen av hytta i to omganger mellom 2002 og 2014. Rådmannen begrunner det blant annet med at hytta opprinnelig er fra 1957, og at den var etablert i området før nye lover og forskrifter langs vassdrag ble innført.

I ettertid har han søkt om dispensasjon for et ulovlig tilbygg på hytta, en platting og terrengarbeidene.

Nå har Ringsaker kommune fattet det formelle vedtaket om at disse tiltakene er godkjent.