Det er ett av tiltakene som Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) tok opp i brevet til statsråden.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen påpeker at verken norsk lov eller de internasjonale forpliktelsene gir anledning til et slikt fellingsregime.

Samtidig er Helgesen enig i flere av forslagene til Ihle Steen. Han mener at beredskapen er høy og at det er lav terskel for å ta ut rovdyr.

Videre påpeker han at utdanning av hundeekvipasjer har statlig støtte. Likeså trekker Helgesen fram at regjeringen har økt godtgjøringen til fellingslagene med 200 kroner til 1.600 kroner per døgn. Dekning av direkte utgifter er også doblet til 30.000 kroner.

Statsråden uttrykker at det er en felles målsetting om effektiv skadefelling av rovdyr.

Samtidig sier han at rovdyr vandrer mye og at det kan dukke opp et enkeltindivid hvor som helst.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00