Mot én stemme vedtok kommunestyret i Ringsaker at Obos Innlandet fikk bygge høyere og mer på Lund Søndre.

Naboene klaget på avgjørelsen, og fikk i sommer medhold hos Fylkesmannen.

Nå foreslår rådmannen at kommunestyret ikke godtar Fylkesmannens vedtak, og sender den til endelig beslutning i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Utover økt høyde og høyere utnyttelse av byggeområdene har planendringen ført til bedre løsninger hva angår både bygningsstruktur, biltrafikk og parkering. Dette er ikke nevnt og vurdert i klagebehandlingen», skriver Strand i saksframlegget.

Han refser Fylkesmannen:

«Det er oppsiktsvekkende at kommunestyrets skjønn og det lokale selvstyret settes til side», skriver rådmannen.