Med 104 nye selveiertomter til rundt to millioner kroner i salgssum, kan fortjenesten i Kroksjølia fort bli rundt 200 millioner kroner.

– Vi håper at utbyggingen kan starte opp neste år, sier styrer Per Fineid i Pihl AS.

VURDERER 104 TOMTER

I kommuneplanen er det åpnet for inntil 100 nye tomter i Kroksjølia.

Pihl AS har altså funnet ut at det er mulig å fortette med 104 nye tomter.

– Det er satt ei ramme på 100 tomter. Vi har ikke levert det endelige planforlaget ennå, men kartet viser 104 tomter, sier Fineid.

I et møte med Ringsaker kommune ble det sagt at Pihl ikke bør gå mye utover 100 tomter i sitt planforslag.

MENER GRENSA TØYLES

I motsetning til i Lunkelia er ikke motstanden særlig stor til fortettingen i Kroksjølia.

– Vi oppfatter det også som et mindre problematisk område, sier Fineid.

Leder i Sjusjøen vel, Jan Ove Holmen, tror det er generell aksept for en skånsom utbygging i Kroksjølia.

– Vi synes Pihl tøyler grensa litt når de går for 104 nye tomter, sier Holmen.

– Blir det oppfattet som en provokasjon?

– Det er grunn til å være litt mistenkelig, men det gjenstår å se det endelige planforslaget. Kanskje bør Pihl fremme et forslag med kun 70 tomter, sier Holmen.

MÅ BEVARE LØYPEKORRIDOR

Velforeningslederen sier det har skapt reaksjoner at Pihl foreslår noen fortettingstomter inntil grøntkorridoren mellom Lunkebekkvegen og Øvre Gulmundsveg.

I korridoren går det ei viktig skiløype, og det er sagt at korridoren skal bevares.

Per Fineid avviser kritikken:

– Vi begrenser ikke størrelsen på korridoren. Fra vår side er det viktig at den er åpen, sier Fineid.

DROPPER IKKE LUNKELIA

Pihl AS håper at Kroksjølia-planen kan legges ut til høring før sommerferien.

– Kan denne utbyggingen bidra til at dere dropper Lunkelia-planen?

– Det er ikke aktuelt. Vi jobber med planprogram og konsekvensutredning for den reguleringsplanen, sier Per Fineid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00