• NY AVGIFT: Styrer Tore Lien Bjørnstad i Nes allmenning vil ha serviceavgift til alle hytteeiere. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND

Brøttum allmenning, Pihl AS og Nes allmenning varslet alle velforeningene i Ringsakfjellet om innføringen i et møte 2. juni.

Hyttefolket er forbannet over at også hytteeiere med festetomt må betale serviceavgift for å kunne bruke hytta.

– Hytteeiere som er kjent med dette har reagert kraftig overfor oss i styret. Jeg har fått flere telefoner og mailer fra sine medlemmer, sier leder Victor Hansen i Ljøsheim og omegn vel.

FÅR IKKE BEDRE TJENESTER

Velforeningene har vært innforstått med at hytteeiere som har innløst festetomta ville få en serviceavgift.

Det har vært krevd inn allerede i en periode.

– Det ytes ikke mer service med ny avgift enn det dagens festeavgift ivaretar. Vi betaler festeavgift for tomtene bomavgift for vegene, som vi mener skal dekke vedlikeholdskostnader, sier Hansen.

OPP MOT 3.500 KR I AVGIFT

Serviceavgifta vil variere i fjellet. For Ljøsheim, Nesbyen og Grunnåsen vil den være på 1.600 kroner.

På Sjusjøen vil enkelte områder få en avgift på 3.500 kroner. Det er også signalisert at enkeltområder kun får 1.000 kroner i serviceavgift.

Innføringen av serviceavgift for tomtefester kommer samtidig med at enkelte opplever at festeavgiften har hoppet fra 1.500 kroner til 11.000 kroner.

– Grunneierne er flinke til å regulere festeavgiften etter markedspris på tomta. Det har vi flere ferske eksempler på, sier Hansen.

DYRERE BOMBILLETT?

Det er også varslet bomavgifta for å kjøre på fjellvegene blir dyrere.

– Årskortet vil bli borte og vi får klippekort med høyere satser, sier Victor Hansen.

Han er ikke i tvil om at grunneierne melker hyttefolket maksimalt.

– Det begynner å bli svindyrt med hytte i Ringsakfjellet, sier velforeningsleder Victor Hansen.

– Hva kommer dere til å gjøre for å få stoppet serviceavgiften?

– Vi er blitt lovet mer informasjon fra grunneierne. I august blir det tema på et styremøte. For oss er det høyaktuelt å vurdere om vi skal be om juridisk hjelp for å se om grunneierne faktisk har hjemmel til å gjøre dette overfor alle hytteeierne, sier Victor Hansen.

Vil ha likebehandling

– Festeavgift er leie av tomtegrunn. Det er ikke til drift av infrastruktur. Det er to vesentlige begrep, sier styrer Tore Lien Bjørnstad i Nes allmenning.

Han forsvarer innføringen av den nye avgiften med at alle hytteeiere – enten de er tomtefestere eller har innløst tomta- skal behandles likt.

– Hytteeierne må betale for den servicen de får. Avgifta skal brukes til blant annet vedlikehold av fellesveger inn fra hovedvegene, pumpestasjoner og vannforsyning, sier Lien Bjørnstad.

Størrelsen på serviceavgiften blir satt ut fra kostnadsnivået i det enkelte hytteområde de siste tre årene.

Serviceavgiften for hytteeiere med selveiertomta skal prisreguleres hvert år.

Avgiftene er nærmest like store akkurat nå.