Utdanningsforbundet Ringsaker mener det ikke er godt nok av Ringsaker kommune:

– En kommune som er opptatt av vekst og utvikling, en kommune som skal ha orden i sakene, en kommune som skal være framtidsrettet og framoverlent, bør ikke være bekjent av en slik lønnspolitikk, sier hovedtillitsvalgt Thor Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet.

En oversikt over lederne i rådmannens ledergruppe samt enhetslederne viser følgende lønnsnivå:

• 32 kvinnelige ledere hadde ved årsskiftet en snittlønn på 694.537 kroner.

• 25 mannlige ledere hadde på sin side en snittlønn på 795.112 kroner.

Holder vi rådmannen og hans ledergruppe (fem menn og tre kvinner) utenom, tjener de kvinnelige enhetslederne drøyt 62.000 kroner mindre enn mannlige ledere.

TA TAK I PROBLEMET

Utdanningsforbundet Ringsaker påpeker at lønnsforskjellene blir lagt merke til.

– Det er et altfor stort lønnssprik mellom mannlige og kvinnelige ledere. Ringsaker kommune må nå se på sine lederlønninger, sier Nærbøe.

Han påpeker at den enorme lønnsforskjellen faktisk slår ut på enhetsledere – blant annet rektorer – på samme nivå.

Utdanningsforbundet har også registrert at det blant kommunalt ansatte konsulenter, rådgivere, psykologer og leger er store lønnsforskjeller på menn og kvinner.

MÅ FREMME KRAV

– Hva bør Ringsaker kommune gjøre med lønnspolitikken?

– Det er kun én måte å gjøre noe med dette på om kommunen vil tette lønnsgapet. Det er å ligne ut forskjellene i lønnsforhandlingene, sier Thore Johan Nærbøe.

Utdanningsforbundet har selv prøvd å ta hensyn til at kvinnelige rektorer og styrere i barnehager ligger lavere enn menn i lønnsforhandlinger.

– Vi må kreve mer til kvinner enn menn. Det er ikke alltid vi vinner fram med kravet, sier Nærbøe.

FLERE KRITERIER PÅVIRKER

Assisterende rådmann Espen Hvalby påpeker at det er flere kriterier for lønn.

Samtidig viser statistikken at kvinnelige mellomledere tjener mer enn menn i Ringsaker.

– Innspillet fra Utdanningsforbundet vil bli vurdert når vi nå skal behandle lønnsstrategisk plan, sier Hvalby.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00