Klokken er 13:34. Regiontoget i retning Hamar ruller langsomt ut fra Oslo S.

Om bord i bakerste vogn sitter en haug med representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), politikk og næringsliv.

Blant passasjerene finner vi kjente navn som regiondirektør Åge Skinstad (NHO Innlandet), NHO-direktør Kristin Skogen Lund, Anette Trettebergstuen (Ap), Tor Andre Johnsen (Frp), Oddbjørn Maurdalen (Furnes Jernstøperi), Tore Lie (Ring Mekanikk) og Geir Bjørke (GK Rør).

I løpet av togturen mot Hedmarken er hensikten å belyse viktigheten av rask jernbaneutbygging, og hvilke fordeler lokale bedrifter vil oppnå som følge av dette.

Åge Skinstad er opptatt av fortgang i utbyggingen for å sikre smidig transport mellom Innlandet og hovedstadsområdet.

- Vi er opptatt av både passasjer- og godspakke. Utbygging av dobbeltspor gjennom Stange, Hamar og Ringsaker er veldig viktig for å sikre god flyt og konkurranseevne i vår region, sier han.

I tillegg mener Skinstad at elektrifisering av strekningen fra Hamar til Elverum og videre til Kongsvinger vil være svært viktig for transport av gods i retning Sverige og utlandet.

NHOs regiondirektør mener samtidig at jernbaneutbygging handler om mye mer enn bare Innlandet.

- Dette er av stor nasjonal betydning. Derfor er vi glad for å ha med oss Kristin Skogen Lund her i dag, sier han.

Skinstad har inntrykk av at alle politikerne ønsker å bygge jernbane.

- De kappes bare om hvor fort de vil bygge. Vi i NHO vil i hvert fall ha bygging så fort som mulig, smiler han.

Idet toget passerer Gardermoen er stemningen god. NHO er i gang med å montere et lerret for å vise fram hvor viktig jernbanen er for innbyggere og næringsliv i Innlandet. De ulike bedriftene fra Stange, Ringsaker og Lillehammer skal nå få anledning til å presentere sine virksomheter.

Vi oppdaterer med siste nytt fra togturen utover ettermiddagen!