- Rådmannen i Hamar er en person jeg har meget stor respekt for, men jeg er meget overrasket over at han tydeligvis vil vrake mjøssykehus til fordel for et nytt sykehus i Hamar. sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp).

Onsdag kom det fram at rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar kommune ønsker å vrake planene om å bygge et hovedsykehus ved Mjøsbrua og at han heller vil få med politikerne i Hamar om å gå inn for å vedta et mulighetsstudie for å bygge et stort sykehus i Hamar.

Les også: Full splittelse blant politikerne i Hamar

Johnsen omtaler tankene til rådmannen som urealistiske:

- Det er politisk helt urealistisk og det overrasker meg at rådmannen ikke ser det, sier Johnsen.

Rådmannens hovedargument mot bygging av sykehus ved Mjøsbrua er at området ikke er befolkningstett nok og at det ikke er knyttet opp mot sentrale kollektivknutepunkt.

Les HAs leder om saken.

- Innen Mjøssykehuset er ferdig så har vi fire felt E6 med 110 km/ i fartsgrense til Moelv, og er godt i gang med å bygge fire felt videre til Hafjell og dobbeltsporet til Moelv og Lillehammer. Da er ikke avstand fra Hamar noe tema. Det er viktig å holde fokus på det som er realistisk og viktig å få til, og ikke komme med lite gjennomtenkte og destruktive innspill nå som kan ødelegge sykehusprosessen.

- Destruktivt?

- Det er et sterkt ord, men det kan brukes her. Man kan jo spørre seg hva motivet er for å komme med dette forslaget. Man kan jo lure på om det er for å ødelegge hele prosessen, sier Johnsen.

- Tillegger du ikke Hamar vel mye makt her? Har det så mye å si hva Hamar mener i en høringsprosess?

- Det kan du si, men jeg er redd dette kan føre til en dominoeffekt som setter hele prosessen tilbake til start. Vi må unngå lokale kretskamper som kan ødelegge for mjøssykehuset for da får vi ingenting og det vil alle tape på. Også Hamar.

Hamars rådmann, Bjørn Gudbjørgsrud, svarer følgende når han får forelagt at Johnsen synes utspillet hans er destruktivt:

- Jeg har lagt fram en faglig begrunnet innstilling. Den er det sikkert mulig å være både enig og uenig i. Jeg ser fram til en konstruktiv politisk og faglig debatt om det, og tror det er mer konstruktivt enn destruktivt å være tydelig på standpunkt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00