En familie med horndykkere har tilhold i Løten. Se på videoen, der Anne May Bekken har filmen hvordan ungene mates. Mor har tatt med seg ungene på ryggen, mens far mater den tredje.