I forbindelse med jordbruksforhandlingene har Landbruks- og matdepartementet foreslått å avvikle prisnedskrivingstilskuddet på norsk potetsprit. Kort fortalt vil dette gjøre produksjonen av sprit her til lands dyrere.

HER kan du lese en tidligere HA-sak om hvordan akevitten ble reddet av flytting til Oslo.

– Kutter de prisnedskrivingstilskuddet, blir spriten 9,50 kroner dyrere per liter. Så sier man at markedet må kunne betale for det, men vi mener at dette er å sette den norske produksjonen på spill, sier Egil Vold, president i Løiten Aquavitens Venner.

Han er redd forslaget kan føre til en reduksjon i omsetningen av norsk akevitt.

– SKAPER AVFALLSPROBLEM

En forutsetning for tilskuddet er at potetene som brukes til spritproduksjon, ikke skal kunne brukes som matpoteter, enten fordi de er for små, har skader eller er til overs etter sesongen. Årlig går rundt 20.000 tonn poteter til spritproduksjon.

– Det finnes i praksis ingen alternative anvendelser for potetene som i dag går til sprit. Men de er fullt brukbare til produksjon at sprit. Da må de brukes til det, og det må motiveres til slik bruk gjennom tilskudd, sier Vold, som også peker på at dette har vært en inntektskilde for landbruket.

Han mener statens forslag vil skape et avfalls- og miljøproblem, i tillegg til å stikke kjepper i hjulene for norsk spritproduksjon og akevitt som del av den norske matkulturen. På vegne av Løiten Aquavitens Venner har Vold skrevet brev til Landbruks- og matdepartementet. Her skriver han at norsk sprit vil få en pris som er tre-fire ganger høyere enn importalternativene, og at dette vil føre til at norsk akevitt mister sin konkurransekraft, og at utenlandske overtar.

MÅ IMPORTERE MER SPRIT

I over 200 år har norsk akevittproduksjon vært basert på norske poteter. Årlig produseres det cirka 2,2 millioner liter norsk potetsprit.

– Hva vil det bety for Løiten-akevittene om prisnedskrivingstilskuddet forsvinner?

– Det blir slutt på at vi kan slå oss på brystkassa og si at vi produserer den norske akevitten på norsk potetsprit. Vi mener at det er et fortrinn, og en grunn til at vi har fått et så godt produkt, sier Vold i den lokale akevittklubben.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00