I Hamar finnes det i dag ikke noe livssynsnøytralt rom som kan brukes til gravferder for personer tilhørende andre religioner.

Derfor har det siden 2013 vært jobbet med å finne løsninger for å dekke til kristne symboler og tilpasse kapellet i krematoriet til et slikt rom.

Godkjent av biskopen

Biskop Solveig Fiske godkjente høsten 2017 de tilpasningene kirkelig fellesråd ønsket å gjøre.

Det handlet blant annet om et forheng til å henge foran endeveggen, for å dekke til kristusmaleriet.

Tilpasningene biskopen godkjente gjorde tidligere domprost Ole Elias Holck bekymret. Han sendte en henvendelse til kulturvernavdelingen i Hedmark fylkeskommune 7. november.

Bekymringsmelding

I henvendelsen viser han til at under restaureringen av kapellet, hvor Holck var delaktig, ble det lagt stor vekt på at rommet ble mest mulig tilbakeført til opprinnelige farger og uttrykk. Rommet skulle få tale både som et arkitektonisk funkisikon, og Per Vigelands kunst skulle bli bevart.

Holck ønsket også informasjon om hvordan han skulle gå fram for å få interiøret i kapellet fredet.

Midlertidig fredet

Kulturvernavdelingen i fylkeskommunen tok deretter anmodningen videre til Riksantikvaren, som er den nasjonale fredningsmyndigheten.

Riksantikvaren skal vurdere om bygget skal fredes. Inntil fredningen er avklart, er bygget midlertidig fredet. Den midlertidige fredningen kommer både som følge av prosessene som pågår inkludert forberedelsene til en utvendig fasaderehabilitering.

Kirkelig fellesråd behandlet saken 14. desember, og de vedtok å stoppe arbeidene som pågår innvendig i Hamar kapell for å finne en løsning for tildekning av endeveggen i krematoriets seremonirom.

«Fellesrådet vil etter Riksantikvarens behandling av saken se på saksforholdene på nytt og gjøre en ny vurdering på selvstendig og fritt grunnlag» ifølge vedtaket i fellesrådet 14. desember.

Hamar kommune har satt av 5 millioner kroner til rehabilitering av fasaden på krematoriet på budsjettet for 2018.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00