Bor du i dette området må du regne med masse støy denne uka.

De første lastebilene med masse er på veg til området ved Åker gård i Hamar, under Rørosbanen og ned til Midtstranda.

Her skal Hias til helga gjøre omfattende arbeider ved å legge nye vann- og avløpsrør. Rørosbanen skal graves tvers av for under jernbanen skal det legges stålrør for vann og avløp. 36 timer på seg har Hias til å gjøre jobben, før togene igjen kommer kjørende.

Selve arbeidet med kryssingen av Rørosbanen skjer fredag fra klokka 20.45 til søndag klokka 11.30. I denne perioden blir det døgnkontinuerlig støy fra anleggstrafikk fra Stasjonsvegen til Midtstranda.

Trym Edvartsen, som er prosjektleder i Hias, forteller at beboerne i det området som det nå skal jobbes i, vil få såkalt tosidig vannforsyningssystem.

- Det betyr at dersom det er problemer med vannet i Hamar så vil beboerne få vann fra Stange og omvendt.

- Vi beklager de ulempene med støy dette medfører for beboerne i området, sier Trym Edvartsen.