Utested med 158 sitteplasser, pluss 10 i kjelleren, nederst på Stortorget i Hamar. Har i tillegg uteservering både på torget og mot Strandgata.

Heia Hamar AS eies av Sjonfjell AS som igjen eies av Kenneth Sjonfjell (33) som er styreleder. Remo Martinsen (nevøen) er daglig leder for utestedet og styremedlem.

Skal etter planen gi jobber tilsvarende 6,7 årsverk.

Sjonfjell er driver av mobil/data-leverandøren Ipimp.