Det er politikerne som har ønsket at det skal dannes et brukerråd som er direkte knyttet opp mot helse- og omsorgstjenester. Rådet skal ha sju medlemmer og sju varamedlemmer, og nå er det ønske om å få inn forslag på personer som bør få plass i et slik råd. Sekretær for brukerrådet, Åse Jofrid Sørby, har vært i kontakt med flere større organisasjoner angående rådet; kreftforeningen, demensforeningen, CP-foreningen, Parkinsonforeningen, MS-foreningen og LHL, LUPE (organisasjon for psykisk utviklingshemmede) for å nevne de største.

– Det viktigste for oss er å få ei bredt sammensatt gruppe med medlemmer som evner å se behov for mange med korniske sykdommer, ikke bare sine egne. sier Åse Jofrid Sørby. Hun er også opptatt av at det må være en viss aldersspredning i brukerrådet.

Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen understreker at det fremdeles er den direkte kontakten med brukeren som skal legge grunnlaget for hvilket tilbud den enkelte skal få.

– Behovene er så ulike, og vi legger stor vekt på å imøtekomme dem så langt det er mulig. Brukerrådet skal ikke erstatte denne direkte kontakten, men vil forhåpentligvis gi gode innspill om hvordan brukerne føler at de blir møtt. Brukerrådet kan også få innflytelse på tjenestetilbudet, sier Vigdis Galaaen.

Aktuelle navn for medlemmer i brukerrådet blir om kort tid overlevert til valgkomiteen. Deretter kommer sammensetningen opp som sak i formannskapet over påske. Da vil rådet være i gang.