Skap og skuffer på biblioteket på skolen er breddfulle av godt merkede programmer. Etter at det i 2011 ble gitt 60.000 kroner til samlingen, er alt registrert i biblioteksystem. Med få tastetrykk kan bibliotekarene sjekke om dokumentaren du leter etter fra midt på 90-tallet faktisk finnes i hyllene. Det er det stor sjanse for at den gjør.

Arvid Jørstad, engasjert lektor på Katta, skal ha mye av æren for den systematisk oppbygde samlingen.

– Jeg har hatt stor interesse av dette gjennom mange år, og mitt ønske er at enda flere lærere og skoleelever rundt omkring i Hedmark skal kunne benytte seg av samlingen vår, sier Jørstad, som om få dager slutter som lærer på Katta, 70 år gammel.

Han håper at han fortsatt skal kunne ha oppbyggingen av programsamlingen som en liten bijobb.

Fra starten var det vaktmesteren på skolen som tok opp program på radio med mikrofon. De eldste opptakene er fra 1984. Nå gjennomgår Jørstad programoversikten, hovedsakelig på NRK, tre uker fram i tid og tar opp. Det er også Jørstad som står for redigering, brenning og omslag. På den måten sørger han for at Katta-elevene får levende beskrivelser av USA under Trump, Frankrikes nye president og utallige programmer om ulike samfunnsforhold, natur og religion.