Kommunestyret skal 26. april vedta sin høringsuttalelse til det som kalles idéfaserapporten for framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet.

Styret i sykehuset mener en modell med et hovedsykehus for Hedmark og Oppland ved Mjøsbrua er best faglig og økonomisk.

Hamar sykehus skal i denne modellen videreføres med dagbehandling og poliklinikk.

Linjeskifte

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud foreslår i sin anbefaling til kommunestyret at Hamar vender ryggen til et hovedsykehus ved Mjøsbrua, og starter med å utrede tomter med tanke på å bygge et nytt sykehus i Hamar for Hedmark fylke.

Dermed forlater han den tidligere linjen til Hamar kommune, om at et hovedsykehus ved Mjøsbrua er det beste.

– Synd med ny bykamp

Hvordan utfallet blir i kommunestyret 26. april, er umulig å spå.

Ringerunden HA har gjort til gruppelederne i kommunestyret, viser at det langt fra er noen unison oppslutning om rådmannens linjeskifte.

– Vi står fast på ett hovedsykehus for Innlandet, noe to fylkesting har stilt seg bak. Det er synd om byene som nå har sykehus skal starte en ny bykamp. Med rådmannens linje legges det opp til et bikkjeslagsmål med Østerdalen og Elverum, sier leder Thomas L. Jørgensen i Hamar Ap, som mener rådmannens utspill er uklokt.

Allianse

– Lillehammer Ap går for en løsning med et akuttsykehus i Lillehammer, og ett i Elverum. Hva tenker du om det?

– Regionkampene er ødeleggende. Ett hovedsykehus vil være det beste, mener Jørgensen.

Varaordfører Knut Fangberget (H) er imidlertid positiv til rådmannens innstilling.

– Ja, vi støtter den. Det er viktig for oss å fremme Hamars interesser, sier Fangberget.

Uenighet i alliansen

Ordfører Einar Busterud er enig med rådmannen. By- og bygdelista har gått til valg på at det skal bygges et erstatningssykehus for Hamar sykehus på Sanderud. Men Regnbuealliansen (BBL, H, MDG, Sp og V) er langt fra enige, og de har heller ingenting i sin samarbeidsavtale om sykehus.

Stig Vaagan (V) er på linje med Hedmark Venstre som i fylkestinget stemte for hovedsykehus.

– Vi er positiv til hovedsykehus ved Mjøsbrua. Vi lytter også til ekspertisen som anbefaler det, sier Vaagan.

Jevnt

Erling Behrens i Hamar Frp er på linje med Venstre og Ap. Det samme er Tom Sagen i Hamar SV. Både Behrens og Sagen er opptatt av at et nytt sykehus har god tilgjengelighet til kollektivknutepunkt. Ivar Skramstad i Hamar Senterparti støtter også et nytt hovedsykehus.

Kommunestyrerepresentant Geir Byberg (KrF) sitter i fylkestinget, og stemte der for et hovedsykehus ved Mjøsbrua, men holder det åpent hva han vil stemme i kommunestyret.

– Vi er åpne for å se om det er andre muligheter og argumenter, sier Byberg.

Miljøpartiet de Grønne har ikke behandlet saken ennå. Pensjonistpartiet har programfestet at de vil ha et erstatningssykehus for Hamar sykehus på Sanderud.

En opptelling viser dermed at hovedsykehus «leder» med 19 stemmer, mot 17 for nytt sykehus i Hamar. Tre er usikre. Det er 39 medlemmer i kommunestyret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00